De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Vragen bewoners Zwaluwenlaan Oneven blijven (nog) onbeantwoord

Prettig Wonen? Ammehoela!

Prettig Wonen? Ammehoela!

In drie woongebouwen in Vlaardingen-Holy is op donderdag 26 september 2019 een bijzonder project van start gegaan, genaamd ‘Prettig Wonen’. Prettig Wonen zorgt ervoor dat bewoners gemakkelijker met elkaar in contact komen, ondersteuning krijgen bij het organiseren van activiteiten en wegwijs worden gemaakt bij vragen over bijvoorbeeld wonen en zorg. Het doel is dat alle bewoners, waaronder veel ouderen, langer, prettiger en veiliger thuis kunnen blijven wonen. Prettig Wonen is een initiatief van de huurdersraad van Waterweg Wonen.

Een van de gebouwen waar een ruimte voor bewoners is gecureerd is Zwaluwenlaan 29, hier komen bewoners bijeen in het appartement 'De Kleine Zwaluw''. Maandag 10 februari was daar een bijeenkomst; deze stond allesbehalve in het teken van prettig wonen.
   De middag was georganiseerd door Waterweg Wonen (WaWo) in het kader van de werkzaamheden rondom de enkele weken geleden geconstateerde betonrot (Lees; angstige-tijden-voor-bewoners-zwaluwenlaan-oneven) aan balkons en galerijen.

Bewoners konden vragen stellen aan een medewerker van WaWo, Stefan Oosterwijk, consulent beheer, omtrent de gang van zaken rondom werkzaamheden aan de galerijen en verdere vragen in het kader van de gebreken aan de flat.
   Duidelijk werd nogmaals, dat tijdens het renovatieproject in 2007 e.e.a. niet naar behoren is uitgevoerd. Hierdoor zijn bewoners de dupe zitten boordevol emotie en frustratie. Ook duidelijk was dat geen concrete antwoorden konden worden gegeven. Met name over de ernst van de situatie en de tijdsduur van de herstelwerkzaamheden.
   In het eerste geval is en blijft de vraag, of het meevalt met de schade zodat bewoners zich geen zorgen hoeven te maken, of dat de betonrot dusdanig is dat tot ontruiming moet worden over gegaan. De tijdsduur is ook onbekend, dat kan enkele maanden (tot een jaar?) in beslag nemen.

John Jans had vooraf een en ander aan het papier toevertrouwd. Een opsomming van deze bewoner, die zelf in de bouw werkzaam was.
   John Jans: ‘De overlast dateert niet van vandaag of gisteren en het einde lijkt nog niet in zicht. Overal liggen kabels en dekens op de galerij, je moet oppassen dat je niet struikelt, zeker voor de ouderen hulpbehoevenden, en dat zijn er nogal wat, is het een lastige tocht.
   Onze flat lijkt wel een bouwerij; niets wordt direct afgemaakt. Overal tref je halve oplossingen en troep. Kabels liggen los tegen de reling en met die storm kleppert dat, houdt je uit je slaap.

Voorheen, toen werd gewerkt aan sparingen, lag het trappenhuis langdurig onder het natte steengruis. Los nog van alle herrie, die het werk met zich meebracht.
   De beplating is ook een verhaal apart. Drie weken lang zeer veel lawaai, boven de 75 dB en op sommige delen van de galerij kon je amper lopen. Laat staan passeren met rollator of scooter. Ook hier stof en cement dat je allemaal naar binnenloopt.
   WaWo heeft noodophogingen geplaatst, dat zijn echobakken en genereren veel looplawaai. Zeker als mensen al niet licht lopen. Daarbij staan er langdurig schroefstempels of constatielen. Niet alleen is dat geen gezicht, maar daarmee valt te leven als het allemaal voor tijdelijk is, maar je hebt een zeer smalle doorgang op de galerijen.
   Verder wordt de personenlift gebruikt voor bouwverkeer. Om beschadiging tegen te gaan is de lift afgeschot met hout in plaats van brandwerende platen, die, in geval van vuur, geenszins voldoen aan de norm Brandwerendheid. Sterker: hout brandt beter.’

Ook zijn er mensen die voordeel hebben van hun handicap. Een bewoonster: ‘Ik doe overdag mijn gehoorapparaat uit. Dat is lekker rustig, maar ik mis nu wel alle visite en telefoontjes.’ Een andere vrouw, die chronisch ziek is en dagelijks ’s middags een uurtje moet slapen, is hier al weken niet meer aan toegekomen, hetgeen haar ziektebeeld verergerd.

Kortom bewoners blijven met vragen zitten, moeten herrie en rotzooi trotseren, van enig woongenot is voorlopig en voor onbepaalde tijd totaal geen sprake. WaWo zal diep in de organisatorische buidel moeten tasten vanaf vandaag de renovaties in goede banen te leiden.
   Nu nog is van het adagium Prettig Wonen weinig over. Of, zoals een bewoonster zei: ‘Prettig Wonen? Ammehoela!’

 

Lees ook: /mogelijk-meer-betonrot

 

4 commentaar(en) op artikel "Prettig Wonen? Ammehoela!"

Ter aanvulling ; de los liggende kabels die overlast veroorzaakt hebben.Dat was ten tijde dat Willems bezig was met verf werkzaamheden,een week lang was toen de hangbak van die klanten kapot (de staalkabels lagen toen tegen diverse balkons aan te klapperen (ook de dekens en stroomkabels op de galerij waren voor hun rekening)Neemt niet weg dat er ook nu tijdens de uren dat men werkt aan constatielen plaatsen/verwijderen van ophogingen geen "normale" doorgang mogelijk is (wat buiten lastig is voor bewoners,ook in noodgevallen belemerend is voor hulp diensten).

Door: John Jans Op:

Het was in 2007 al een puinhoop, er deugde niets van.

Door: K.J. Splinter Op:

Update ; constatielen en brandbare lift.

Constatielen,inmiddels staan er constatielen voor de nooduitgang {foto 1} (waterweg wonen had hier eerder een zelfklever op aangebracht om deze te verwijderen).Dit is niet gedaan,middels medewerkers van het bedrijf dat ze plaatst in verband met de dracht (lees kracht wat het op moet vangen).Dit is een grote fabel,daar men deze kracht verdeling ook anders kan toepassen op een manier dat vrije doorgang gehandhaafd word.Triest genoeg word het helemaal lachwekkend als we zien wat die kracht elders in het gebouw moet opvangen (zoals in de kelders waar dit voor rekening van kozijnen komt) {foto 2}.

Aangaande de brandbare situatie in de liften,hiervan heb ik gisteren persoonlijk melding gemaakt bij de brandweer Vlaardingen.Ook heb ik hun gewezen op beperking van uitbreiding van brand uit het bouwbesluit {schakel 1}, Richtlijn 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften Voor de EER relevante tekst {schakel 2} , Warenwetbesluit liften 2016 {schakel 3}

foto 1 https://i.ibb.co/jD2TzQj/SDC11999.jpg

foto 2 https://i.ibb.co/8m8YRWr/SDC12000.jpg

foto 3 https://i.ibb.co/D1xYXdQ/SDC12001.jpg

schakel 1 https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/artikelsgewijs/hfd2/afd2-10

schakel 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0033

schakel 3 https://wetten.overheid.nl/BWBR0037650/2020-02-01

John Jans

Door: John Jans Op:

Gewoon schijt aan alles!!!

Hoewel het voor bewoners van dit "bouwproject" verboden is om zaken in het trappenhuis (deel van de nooduitgang) te plaatsen.Kunnen de "aannemers" die "werken" voor waterweg wonen vrijelijk hun gang gaan om brandbaar materiaal te dumpen in het trappenhuis,ook de vrije loop belemmeren door een uitgeklapte steiger voor de trap te plaatsen is geen probleem (dit ligt er al vanaf vrijdagmiddag ).

Dit alles geeft wederom aan dat waterweg wonen schijt heeft aan de bewoners en in het geheel niet begaan is met de veiligheid van de betalers van huur voor dit bouwproject.

foto 1 https://ibb.co/X5MXzg7

foto 2 https://ibb.co/rv3KTPm

John Jans

Door: John Jans Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker