Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de VVD-fractie over steun de horeca ook in de winter vastgesteld.  

‘Holywood moet blijven!’

VLAARDINGEN – Stadsboerderij Holywood moet open blijven. Dat vinden CDA en VV2000/Leefbaar Vlaardingen. Corné Venema, fractievoorzitter CDA: “We hebben met Holywood gesproken en ze hebben veel ideeën en plannen voor de...

“De Stadsboerderij en de Heemtuin...

Het huidige college heeft een begroting aan de gemeenteraad voorgesteld met veel bezuinigingen en verhogingen van lokale lasten en tarieven. Dat is helaas nodig gebleken in deze collegeperiode. De PvdA is een realistische partij en ziet...

Code Oranje zoekt samenwerking met...

33% procent van de kiezers stemt op een lokale partij. Toch worden deze lokale partijen nog steeds financieel achtergesteld op landelijke partijen. Code Oranje doet een oproep aan alle lokale partijen in ons land (en aan hun kiezers!)...

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over Holierhoek vastgesteld.

Fractie CDA brengt bewoners...

VLAARDINGEN – Omkijken naar elkaar is belangrijk, zeker in deze coronatijd. Daarom verrasten de leden van de CDA-fractie op zaterdag 3 oktober de bewoners van wooncomplex Vaartland met een plantje en een praatje. Aanleiding voor...

CoronaMelder-app is wettelijk toegestaan

DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19. De wet regelt de wettelijke grondslag voor het gebruik van de CoronaMelder-app.

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording aanvullende artikel 34 vragen van de AOV fractie over het begrotingstekort vastgesteld. 

Technische vragen D66 over culturele...

Gisteren zijn de nieuwe maatregelen in werking getreden om zoveel mogelijk te voorkomen dat het aantal corona besmettingen oploopt. Belangrijke maatregelen die als doel hebben om de Vlaardingers gezond te houden en kwetsbare personen te...

Besluiten van het college van B&W

Het college van B&W heeft toezichthouders voor de Basisregistratie Personen (BRP) aangewezen. De toezichthouders moeten toezien of inschrijvingen in de BRP van de gemeente Vlaardingen juist en volledig zijn.

Theme picker