Posteractie tegen lege gebouwen

De SP heeft in Vlaardingen op drie grote leegstaande gebouwen posters geplakt met de tekst ‘Waarom staat dit gebouw leeg?’.

Breed overleg arbeidsmigranten nodig

Er moet op de kortst mogelijke termijn een ‘Vlaardingensessie’ (breed informeel overleg) komen over huisvesting van arbeidsmigranten in Vlaardingen. Dat stelt fractie Boers vandaag voor in een oproep aan alle raads- en...

Openbare besluiten B&W 10|09|19

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van fractie Boers over poepveld De Pijpelaar vastgesteld.

Openbare besluiten B&W 03|09|19

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van mevrouw Wijker (fractie Kerkhof) over groot aantal ingediende art. 34 vragen fractie Boers vastgesteld.

Openbare besluiten college B&W 20|08|19

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34- vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over afvalcontainers met stoplicht vastgesteld.

Van kantoor tot appartement

Uit de media moesten wij vernemen dat de gemeente een vergunningaanvraag voor de bouw van 77 appartementen heeft ontvangen voor het voormalige kantoorgebouw Westhavenkade/Galgkade.

Lachgas om te huilen!

De afgelopen weken zijn er weer veel publicaties geweest over de gevaren van het gebruik van lachgas. In Vlaardingen is de overlast van het gebruik van lachgas al eerder ter sprake geweest en recent is de overlast nog eens duidelijk...

Onafhankelijk Socialisten zijn de...

Tot onze verbazing zien wij bijna dagelijks artikel 155/34 vragen voorbij komen van de Fractie Boers. Van 01-07-2019 tot 18-07-2019 heeft uw college al 25 sets vragen mogen ontvangen. Vragen die ook...

Proef 2e uur gratis parkeren

Het Vlaardingse college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot een proef met het gratis tweede uur parkeren in de openbare garages in het centrum. Het is de bedoeling om hiermee de gastvrijheid van de binnenstad te vergroten,...

Openbare besluiten B&W 16|07|19

De vragen gaan over parkeerplaatsen voor vrachtauto's, waarbij gevraagd wordt te onderzoeken of een (bewaakt) vrachtwagenparkeerterrein in Vlaardingen mogelijk is. Specifiek wordt gevraagd te onderzoeken of een dergelijk terrein op...