De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openheid van zaken buiten stadhuis

Afscheidsrede Frans Hoogendijk?

Afscheidsrede Frans Hoogendijk?

Voor wie de jongste commotie is ontgaan: Frans Hoogendijk van ONS.Vlaardingen is niet langer wethouder. Hem werd verweten vier Roemeense arbeidsmigranten te huisvesten en dat strookte niet met de beoogde partijpolitiek. Een onhandige zet, maar ook strafbaar?

Voor zijn linkse criticasters koren op de politieke molen. Maar is er een wet die het huisvesten van arbeidsmigranten, in dit geval ijzerwerkers, actief bij het Schiedamse Huisman Kranen, strafbaar stelt? Er bestaat zoiets als vrij woon- en werkverkeer binnen de EU. Kwalijk is het pas als fraude het Leitmotiv is, daarvan is geen sprake. Hoogendijk beaamt zijn onhandigheid.

Hij vindt ook dat Annemiek Jetten een kwalijke rol heeft gespeeld binnen de kwestie: ‘De burgemeester heeft zich niet als kloeke moeder van het stadsbestuur opgesteld. Haar taak is het in eerste instantie om een standje uit te delen indien noodzakelijk. Niet direct het spel op de wagen gooien. Dan ben je geen leider en uit op een breuk; niet op lijmen.

Jetten spreekt direct van:

Het verzwijgen van neveninkomsten
Een wethouder mag geen nevenfunctie hebben

'Nadere bestudering van deze twee punten leerde haar snel dat de formuleringen compleet fout zijn: geheel onjuist. Het verhuren van een appartement of huis is bij wet geen nevenfunctie.'

Issue is of Hoogendijk iets te verwijten valt - of hij informatie over zijn “nevenfunctie” heeft verzwegen. Dat (b)lijkt niet het geval. BING of Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten was op de hoogte omdat Hoogendijk de verhuurconstructie heeft gemeld. Gezien het feit dat het hier geen nevenfunctie betrof is het niet specifiek genoteerd in het verslag. En daar ging het fout.

Conceptbrief BING 11 maart 2019 (niet verzonden)
BING heeft in 2018 (op instigatie van Jetten en toen alle raadsleden en wethouders reeds waren geïnstalleerd, dat heeft onnodig veel geld gekost) risicoanalyses gemaakt. In een vertrouwelijke brief staat onder meer:

‘Begin maart 2019 is de vraag gekomen in hoeverre Hoogendijk informatie met betrekking tot verhuur van zijn appartement bij de risicoanalyse heeft gemeld.

Een vraag was: ‘Heeft u, rechtstreeks of middellijk (bv. via partner of nevenfunctie) binnen Vlaardingen belangen in onroerende zaken, anders dan uw eigen woning, of anderszins grondposities?’

Het antwoord van Hoogendijk luidde: ‘Nee.’ Tijdens dit gesprek loopt BING met hem de vragenlijst door en het is niet uit te sluiten dat hij daarbij heeft verteld dat hij een appartement verhuurt, maar dat blijkt niet uit de aantekeningen.

In een e-mail van 10 maart 2019 schrijft Hoogendijk: ‘Tijdens mijn gesprek, waarin mijn bestuurlijke verleden de focus had heb ik ook ter tafel gebracht dat ik een appartement bezat dat verhuurd was, enigszins terloops weliswaar maar de context waarin ik dit bracht was of hier sprake was van een nevenfunctie en hoe zit dat met de neveninkomsten.’

Wij (BING) hebben volgens Hoogendijk in dat gesprek aangegeven dat verhuur geen nevenfunctie is en dat hij eventuele verplichtingen met betrekking tot neveninkomsten als wethouder te gelegener tijd kan informeren bij de gemeentelijke organisatie. Een dergelijk antwoord kunnen wij gegeven hebben en is ook inhoudelijk correct.

Hoogendijk heeft in zijn e-mail niet gesteld, en dat blijkt overigens ook niet, dat destijds aan de orde gesteld zou zijn dat sprake was van verhuur aan arbeidsmigranten en hoe zich dat verhoudt tot het politieke standpunt van zijn partij. Indien Hoogendijk de verhuur heeft benoemd, is het logisch dat hiervan niets in de rapportage staat, aangezien het geen nevenfunctie betreft en er dientengevolge geen integriteitsrisico naar voren is gekomen.

Analyse
Je kunt je afvragen of de werkwijze van met name de burgemeester de juiste is. Behoren immers niet de feiten te worden benoemd in plaats van politieke dwalingen? In dat geval zou Hoogendijk vrijuit gaan.

Nu is de Vlaardingse gemeenteraad gevallen over het feit dat Hoogendijk zijn partijprincipes geweld heeft aangedaan. Van enige vorm van fraude lijkt geen sprake.
   Daarbij is het zorgelijk te moeten constateren dat de gemeenteraad zich laat leiden door een inconsequentie in de politieke stellingname en niet door het feit dat op zich niets strafbaars heeft afgespeeld. De beeldvorming heeft het in de democratie Vlaardingen gewonnen van de feiten.

In het ruim een maand oude rapport van Hans Andersson vermeldde dit bureau al dat de Vlaardingse raad niet bij machte zou zijn zware dossiers op de juiste merites te beoordelen.

Noot
Op de persconferentie kwam een tamelijk onverwachte gast: ex-ONS.Vlaardingen raadslid Tim Thiel - mogelijk doorgeefluik van de kwade mededeling waardoor Frans Hoogendijk genoopt werd de persconferentie te organiseren. Kennelijk had iemand naar hem gelekt met betrekking tot de persconferentie in Wijnbar Centraal. Opvallend was dat hij snel weer het hazenpad koos. Hij merkte wel dat het niet gezond was om daar te zijn. Wel bizar natuurlijk weer zo'n actie.

 

8 commentaar(en) op artikel "Afscheidsrede Frans Hoogendijk?"

INFORMATIEF

Door: Han Raeijmaekers Op:

Om een en ander in perspectief te plaatsen: alleen de fractie van ONS.Vlaardingen heeft tegen de motie van wantrouwen tegen Hoogendijk gestemd. Het ging duidelijk over meer dan die 4 Roemenen in zijn flat

Door: Pollie Op:

Het blijft blijkbaar lastig voor sommigen te begrijpen waarom, zoals Pollie al aangeeft, op zijn eigen partij na de gehele raad voor het vertrek van Hoogendijk heeft gestemd. Door jarenlang tegen arbeidsmigranten te ageren, maar er zelf doodleuk een paar onderdak te geven had hij alle geloofwaardigheid verloren en kon hij niet langer als wethouder functioneren. “Practice what you preach” heet dat zo mooi in het Engels. Of het wel of niet strafbaar is heeft daar geen ene hol mee te maken. Het feit dat Hoogendijk het in eerste instantie ontkende en het vervolgens probeerde te bagatelliseren bewijst nog maar eens dat de raad de juiste keuze gemaakt heeft hem de laan uit te sturen.

Door: Jasper Op:

Op de foto de ondertekening van het huurcontract of z'n ontslagbrief? :-)

Door: Centrum Op:

Ach misschien net als Cees O, ook weggestuurd, 4 jaar op wachtgeld à ca. 3000 euro/maand. En daarna gewoon weer in de raad en dan weer op wachtgeld. Waar maakt ie zich druk om. Wij betalen het wel!

Door: Erick Op:

Op wachtgeld en de huurders door laten huren want ik ben pleite = dubbel cashen, no problem toch?

Door: Centrum Op:

En af en toe een gokje wagen bij z'n vrienden De Vries speelautomaten, ook zo'n fijne zaak waar je niks meer van gehoord hebt, who cares, veel plezier ermee.

Door: Centrum Op:

https://www.ad.nl/waterweg/aan-de-macht-en-dan-keihard-onderuit-hoe-ons-vlaardingen-een-circus-werd~a3c27b92/

Door: Pollie Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker