De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Colditz aan de Vaart. Maar dan open ...

Hééél Hoog Lede!

Hééél Hoog Lede!

Het college beantwoordde dinsdag 5 februari art. 34 vragen van de CU/SGP met betrekking tot Medisch Centrum (MC) Hoog Lede. Nut en noodzaak van verruiming van  openingstijden is de buren niet geheel duidelijk geworden. De enige verklaring die de bewoners kunnen bedenken is dat een verruimde openstelling meer inkomsten betekent voor Hoog Lede Vastgoed B.V., eigenaar en exploitant van het gebouw.

In de omgevingsvergunning van 20 februari 2018 is aangegeven dat het MC in de regel […] ’s avonds en in het weekend gesloten is. De voorzieningenrechter vond dit niet duidelijk genoeg en oordeelde dat het noodzakelijk was de voorschriften aan te passen.

De (vrije) interpretatie van de gemeente is, dat de rechter beperkte opening ’s avonds en in het weekend toestaat. Het college heeft daar in de voorschriften zelf van gemaakt dat een aantal behandelkamers ’s avonds en zaterdags (beperkt) opengesteld mogen worden. Dat vindt men duidelijk.

Beter was geweest om duidelijkheid te zoeken in een andere richting. In de nota zienswijzen, verweerschrift van de advocaat en de digitale brochure van AM, wordt (toekomstige) bewoners in duidelijke bewoordingen verzekerd dat het MC alleen tijdens kantooruren in gebruik zal zijn. Als dit in de voorschriften was opgenomen, zou dat niet alleen voor de rechter, maar ook voor de bewoners, duidelijk zijn geweest.

Extra parkeerbelasting kan worden opgevangen binnen de 14 parkeerplaatsen, die naast het MC worden aangelegd. Dit suggereert dat het hier om eigen parkeerplaatsen van het MC gaat. Dat is een misvatting. Het MC heeft geen enkele parkeerplaats op eigen terrein.

Deze 14 openbare parkeerplaatsen maken deel uit van de in de vergunning genoemde 77 stuks. De parkeerproblemen die bewoners overdag kunnen verwachten, zullen na wijziging ook ’s avonds en zaterdags gaan spelen. De gemeente beweert dat hun advocaat de bewoners juni 2018 schriftelijk heeft geïnformeerd dat zij de wijziging op het besluit aan het voorbereiden was. Wij spraken met enkele bewoners van appartementencomplex 2; niemand is geïnformeerd. Over de inhoud van het wijzigingsbesluit is niet (bewust of niet) vooraf gecommuniceerd. Juist hierom zijn omwonenden verontwaardigd.

Het college meent voorts dat beantwoording van de vragen dusdanig goed is geweest, dat ze daar zelf alvast de mededeling bijdoet dat het niet meer nodig is dit onderwerp in de raadskamer te bespreken. Met deze eenzijdige mededeling zijn ook gelijk de twee ingekomen stukken van de laatste vergadering van tafel.

Het is nu afwachten wat de gemeenteraad gaat doen. In ieder geval wordt de zaak in zijn geheel behandeld tijdens de zitting van de rechtbank Rotterdam op 19 maart 2019, 09.30 uur.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: