De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Een geschiedenis van de jaren zestig

Alles! En wel nu! - Piet de Rooy

Alles! En wel nu! - Piet de Rooy

"Een uitgelezen kans"

De jaren zestig van de vorige eeuw spreken bij velen nog steeds tot de verbeelding. Met onder meer Provo en de Maagdenhuisbezetting en in het buitenland Woodstock en de Parijse studentenopstand. Historicus Piet de Rooy geeft in zijn nieuwste boek Alles! En wel nu! antwoord op de vraag of die jaren ons voorgoed hebben veranderd.

Amsterdam was in die roemruchte periode korte tijd het ‘magiese en revolutionaire sentrum’. Naast Provo en de Maagdenhuisbezetting waren er ook de Telegraafrellen en de happenings van Robert Jasper Grootveld. Deze, en andere gebeurtenissen kregen zowaar een mythische status.

In Alles! En wel nu!  ontkracht De Rooy deze mythen. Hij heeft het boek niet uit nostalgische overwegingen geschreven (hij heeft die periode zelf bewust meegemaakt), maar uit geschiedwetenschappelijke nieuwsgierigheid. Hij bestudeerde bronnen van diverse aard. De veranderingen (zoals secularisatie, ontzuiling, individualisering) hingen met elkaar samen. Waaruit bestaat die samenhang? Dat is de onderzoeksvraag van De Rooy. Hij beperkt zich in zijn boek tot de Nederlandse situatie.

Het revolutionaire karakter van de jaren zestig zat niet zozeer in de versnelling van een aantal ontwikkelingen, maar deze hadden een lange aanloop. Vooral de samenhang daartussen was belangrijk. Er ontstond een nieuwe tijdgeest, een gevoel dat de samenleving op vrijwel elk levensterrein aan het veranderen was en in dezelfde richting wees. Deze cultuuromslag werd wordt vooral gekenmerkt door het streven naar authenticiteit. Dit werkt tot op de dag van vandaag door en is in de huidige mentaliteit terug te vinden, ondanks de verrechtsing van nu en de terugkeer van het verlangen naar gezag en moraal.

Belangrijke ontwikkelingen waren de verandering van de muzieksmaak, politieke teksten in de popmuziek, protest tegen de Vietnamoorlog, Provo, de ongeregeldheden rond het huwelijk van Beatrix en Claus in 1966, gezagsondermijning op alle levensterreinen, ontzuiling, het nozemgedrag, voortkomend uit verveling, en het ontstaan van de consumptiemaatschappij door de sterke welvaartsgroei vanaf de jaren vijftig. De Rooy illustreert zijn betoog met soms hilarische en soms grimmige gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de rellen rond het optreden van The Beatles van 1964 in het West-Friese Blokker. Volgens Wim Kan ‘erger dan  de Franse Revolutie’.

Alles! En wel nu! Is een helder geschreven boek. Een aanrader voor iedereen met historische belangstelling. Zowel voor degenen die de jaren zestig bewust hebben meegemaakt als voor degenen die er met meer afstand naar kijken.


Piet de Rooy (1944) is historicus. Hij was van 1985 tot 2009 hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht en aan de Universiteit van Amsterdam. Aan laatstgenoemde universiteit promoveerde hij op hoe in Nederland tijdens het interbellum zowel op landelijk als op lokaal niveau (dat van Amsterdam) de werkloosheid werd aangepakt. Aan de Universiteit van Amsterdam werkte hij op verschillende afdelingen als hoogleraar in verschillende perioden van de Nederlandse geschiedenis. Hij richtte voor deze universiteit tevens een instituut voor geschiedenisdidactiek op. Op 1 september 2009 ging hij met emeritaat. Op zijn afscheid werd De Rooy de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau toegekend.

Alles! En wel nu! is in maart 2020 verschenen bij Uitgeverij Wereldbibliotheek. Het boek telt 220 pagina’s, inclusief noten, bronnenoverzicht en personenregister. Het boek kost € 27,50.
Het is als e-book te koop voor € 12,99.Alle boekrecensies zijn ook terug te vinden op: www.vlaardingenleest.nl
 

beoordelingen:

  1  haring - aantrekkelijk als bedorven haring
  2  haringen - in uitverkoop de moeite waard
  3  haringen - veelbelovende vangst
  4  haringen - goede kwaliteit, stevige aanrader
  5  haringen - behoort tot het beste van dit jaar

waardering: 

 

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker