De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Vlaardingen haalt (opgelucht?) adem

Hoge NO2- en fijnstofconcentratie

Hoge NO2- en fijnstofconcentratie

VLAARDINGEN | SCHIEDAM - Het RIVM houdt de luchtkwaliteit in de gaten. Dat doet het instituut door de concentraties fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) te meten. Het RIVM constateerde dat inwoners van Rotterdam, Schiedam en Rijswijk op het gebied van stikstofdioxide in 2018 met 'de meest vieze lucht' te maken hadden. Schiedam staat landelijk op plaats twee voor wat betreft NO2-vervuiling. Voor wat betreft fijnstof hoort onze gemeente eveneens tot de ongunstige locaties in ons land.

Het onderzoeksbureau Localfocus heeft kaarten samengesteld, waarop je voor elke gemeente in ons land de volgende cijfers terugvindt: de gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) die het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gedurende 2018 gemeten heeft. Hierbij gaat het om 'bevolkingsgewogen gemiddelden'. Daarbij wordt de concentratie van beide stoffen berekend per locatie en dat wordt gerelateerd aan het aantal personen dat er woont. Zo berekende het RIVM een gemiddelde per gemeente, provincie en voor heel Nederland. De kleuren op de kaarten variëren van licht geel (de minst vervuilde gebieden) tot donker rood (de zwaarst vervuilde gebieden). Schiedam is op de kaarten zowel voor NO2 als voor fijnstof donker rood gekleurd. De concentraties worden uitgedrukt in μg/m3. Het landelijk gemiddelde voor stikstofdioxide: 18,8 μg/m3 en voor fijnstof: 19,0 μg/m3.

Stikstofdioxide wordt met name rond drukke verkeersaders en rond industrie teruggevonden. Zo is te verklaren dat inwoners van Rotterdam, Schiedam en Rijswijk in 2018 te maken hadden met de meest vieze lucht. Rotterdam kent een gemiddelde NO2-concentratie van 27,0 μg/m3, op de voet gevolgd door Schiedam 26,6 μg/m3 en Rijswijk 26,0 μg/m3. Ook Vlaardingen is donker rood op de kaart met een gemiddelde concentratie van 25,4 μg/m3. Maassluis is donker oranje gekleurd op basis van de daar gementen concentratie: 22,4 μg/m3. Ter vergelijking enkel andere gemeenten: Amsterdam met 25,2 μg/m3 en enkele uiteinden van ons land: Schiermonnikoog 7,4 μg/m3, Vaals 14,1 μg/m3 en Veere 14,3 μg/m3.

Fijnstof komt ook vrij in het verkeer, maar ook bijvoorbeeld rond veehouderijen. In landbouwgemeenten (bijvoorbeeld Nederweert 21,4 μg/m3, Ede 20,2 μg/m3) en ook in Beverwijk (hoogovens) (20,7 μg/m3) werden hoge concentraties fijnstof gemeten. Maar in Schiedam met 20,4 μg/m3 en Rotterdam met 20,9 μg/m3 is de fijnstofconcentratie ook hoog. Vlaardingen doet het met 20,1 μg/m3 niet veel beter. Ook de Haagse regio scoort slecht: Den Haag 20,9 μg/m3, Delft 20,6 μg/m3, Rijswijk 20,5 μg/m3. In de hoofdstad Amsterdam wordt 21,2 μg/m3 gemeten. Waar is het qua fijnstof beter toeven? Dat is bijvoorbeeld in Vlieland met 15,9 μg/m3, in Loppersum (Groningen) met 14,9 μg/m3, in de Noordoostpolder met 15,9 μg/m3 en in Midden-Drenthe met 15,7 μg/m3.

Het minder slechte nieuws is, dat sinds 2010 de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in Nederland aanzienlijk is verbeterd: van beide stoffen zit ondertussen een kwart minder in de lucht. Het RIVM verwacht dat de uitstoot in de komende jaren verder af zal nemen. Voor de blootstelling aan beide stoffen geldt een Europese grenswaarde. In alle gemeenten bleef het gemiddelde in 2018 onder deze grenswaarde, alhoewel in bepaalde straten in drukke binnensteden de grenswaarde wel wordt overschreden. "Vrijwel in heel Nederland liggen de berekende concentraties stikstofdioxide en fijnstof in 2018 onder de Europese grenswaarden. In een aantal drukke straten in binnensteden wordt de grenswaarde voor stikstofdioxide nog overschreden. Wel neemt het aantal overschrijdingen af. De komende jaren zal deze ontwikkeling naar verwachting doorzetten. Het is moeilijk aan te geven in welk tempo dat zal gaan", zo schrijft het RIVM in de samenvatting van 'Monitoringsrapportage NSL 2019: Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit'.

Bron gegevens RIVM, bron analyses en kaart Localfocus

Afbeelding: kaart van de gemiddelde NO2-concentratie in de verschillende gemeenten, hoe donkerder hoe slechter (kaart is gemaakt door Localfocus op basis van gegevens RIVM)

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker