De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Waarman gedenkt gewoon Joop Selier

Post mortem blunder CDA?

Post mortem blunder CDA?

‘Nou heb je weer een Groot Vlaardingen verknipt,’ hoort Waarman Waarvrouw met luide stem van beneden zeggen. Ze is schaars gekleed, want de zomer laat voorlopig nog niet af. Ze ziet er nog altijd uit om te zoenen.

Ze briest verder: ‘Je verpest eigenlijk al mijn woensdagen, weet je dat …’ Haar stemming loopt niet synchroon met het vreugdevol stemmende weer. Ze beent als een bouwvakker het huis in. Zou ze de schaar verstoppen?

Waarman weet het. Als hij iets leuks ziet in de krant of in de radiogids, maakt hij soms een aantekening, pakt hij de schaar, knipt het gewraakte stukje uit en legt het op de trap. Het voorportaal van zijn hoofdredactie.

‘Sorry,’ zegt Waarman nog. ‘Maar er staat een vreemde advertentie in. Een rouwadvertentie, bovendien. Het CDA laat weten dat er een oud-fractielid is overleden, maar dat is niet helemaal goed gegaan. De achternaam is verkeerd gespeld.’

Waarvrouw blijft getroffen staan. Althans, hij hoort abrupt haar sloffende slippers niet meer en zoveel tapijt hebben ze niet. ‘Iemand die ik ken?’ vraagt ze, heel wat milder nu.

‘Ja, Joop Selier. Een zo op het oog wat nurkse man die, als je hem wat beter leert kennen, en dat heb ik gelukkig, een betrokken burger is met een politiek randje. We hebben hem weleens ontmoet bij de BAS.
   Hij is echt zo’n man voor wie je even tijd moet vrijmaken. Maar neem je de moeite een praatje te maken of een gesprek aan te knopen, dan merk je, net als bij het schillen van een ui, dat de nurkse velletjes verdwijnen als sneeuw voorde zon en een eerlijke en open Joop verschijnt. Compleet met brede glimlach.’
   Waarman realiseerde iets te laat zich dat de laatste zinnen beter in de verleden tijd hadden gekund. Immers, Joop was heengegaan. Maar daar wilde Waarman diep in zijn hart nog niet helemaal aan. Hij hield herinneringen aan goede mensen liefst zo lang mogelijk levend.

‘En waar heeft Joop zich zoal voor ingezet?’ klinkt het oprecht geïnteresseerd van beneden.

‘Hij heeft zich sterk gemaakt voor openbare plaatsing van defibrillators in de stad. De AED’s. Bedoeld om mensen te reanimeren bij hartfalen. Daar was Joop een felle in.
   Hij streed altijd onvervaard en met getrokken zwaard voor de zwakkeren van de samenleving. Ook buiten de raadzaal stak hij zijn sociale karakter nooit onder stoelen of banken.

Een andere zaak die hij met oneindig geduld ter tafel bracht, was de telefonische bereikbaarheid van de gemeentelijke afdeling Vergunningen. Volgens Joop was die schier onaantastbare club met eigen werktijden nog geen fractie van de beschikbaar gestelde werktijd bel- en aanraakbaar.
   Hij kwam tot een percentage van rond de 3% (of misschien nog wel minder; de helft of zo). Dat er niets met zijn bevindingen werd gedaan is zeker niet zijn schuld. Waarschijnlijk is de vergunning om de afdeling te herstructureren nog niet rond […].’

‘Maar is dat reden zijn advertentie uit te knippen? Ben je opeens en vanuit het niets een plakboek begonnen waarin overleden mensen die je hebt gekend?’

‘Nee. Nee. Nee. Zeker niet. Maar er is iets essentieels fout gegaan. Luister: Ik zal het je uitleggen wat mij zo stoort.
   Nu Joop is overleden is dat voor het CDA hét moment om de menselijke kant van de Januskop te laten zien met een “uit het hart” gegrepen rouwadvertentie. Prima. Dat hoort ook zo.

De advertentietekst:

Met leedwezen vernamen wij het
overlijden van de heer

Joop Solier

Joop heeft zich met hart en ziel ingezet namens het
CDA voor de Vlaardingse Gemeenschap.

En nu komt het …

Wij herinneren […] hem als een gedreven man, etc.

Nu, beste CDA, ik weet niet wie jullie je menen te herinneren, maar het is Joop SELIER en niet SOLIER.

Hoe worden anderen straks door jullie herinnerd als ze het tijdelijke voor het eeuwige verruilen? Coos Eesterem? Jacko Siles? Potor van dor Zwan? Holon do Kening-Heegland? Bram Koizorwaard? Colino van dor Sar-Treest?

Het onigo wat jullio meoten deon … is jo een petje gaan zitton schamon. Ze ga jo niot mot do nagodachtonis van eud fractio- on andoro lodon em!’

Als Waarman beneden komt en de tuin inwandelt, slaat Waarvrouw haar armen om zijn hals en zegt, niet zonder enige ironie: ‘Als jij er ook niet was … wie zou dan alle kwaad van de stad nog nader beschouwen!’

Noot
Volgens partijgenoot Jacky Silos is er sprake van een drukfout, die vanwege technisch malheur niet tijdig kon worden rechtgezet. Zo spoedig als mogelijk volgt een rectificatie. De wethouder klonk oprecht timide toen De Vlaardinger vroeg wie Joop Solier was.

 

1 commentaar(en) op artikel "Post mortem blunder CDA?"

Ach meneer Waarman, zo erg is het nu ook weer niet. Natuurlijk past bij iemand's overlijden nauwkeurigheid, maar over zo'n duidelijke drukfout zal toch niemand echt vallen, of bijna niemand, en zeker hijzelf niet.

Wat dacht u van het bericht enige tientallen jaren geleden: "dominee van Zetten kon afgelopen zondag niet preken want hij lag met een grieXje in bed" waar op de plaats van de X een t was gedrukt in plaats van een p. Kijk, dat is pas echt lachen.

Door: Willem Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker