De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Maar misschien verschijnt er een stip aan de horizon

Bewoners betonrot flats de wanhoop nabij

Bewoners betonrot flats de wanhoop nabij

Vlaardingen heeft de opgave in de komende 10 jaar 5000 woningen te bouwen. De vraag is waar de ruimte moet worden gevonden en er zijn suggesties voorbij gekomen van bouwen in de hoogte en zelfs het taboe van het bouwen in of aan de rand van de Broekpolder, is bedoeld of onbedoeld gesuggereerd. In de tussentijd staan flats in Holy min of meer op instorten door ernstige betonrot en, als er niet snel een adequate oplossing wordt gevonden, ontstaat er vanzelf voldoende ruimte voor meerdere wolkenkrabbers.

Naast de steeds groter wordende financiële puinhoop in Vlaardingen dreigt er dus nog een andere puinhoop. Bewoners zijn de wanhoop nabij en weten niet wat ze overkomt. Intussen zijn politieke partijen gretig bovenop deze problematiek gedoken en hebben andere media dan De Vlaardinger de situatie ook uitgebreid belicht. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Inmiddels heeft \beter voor Vlaardingen (BvV) vragen gesteld aan het college.

De Vlaardinger berichtte als eerste op 27 januari over de ernst van de situatie in Holy, nadat bewoners contact hadden gezocht met deze digikrant. In 2007 zijn de galerijen en balkons aan de Zwaluwenlaan Oneven, Koninginnelaan, Fazantlaan en Aalscholverlaan opgehoogd via dezelfde methode. De galerij ophogingen bleken niet waterbestendig waardoor de bewapening in het beton ging rotten. Er waren in de loop van 2019 al meldingen gedaan door bewoners van vallennde stukken beton en scheuren.

Uiteindelijk bleek na onderzoek door het bedrijf Nebest, dat er inderdaad sprake was van betonrot en besloten werd om de galerij ophogingen te verwijderen en de galerijen te stutten. Overigens had Nebest in 2014 nog geconstateerd dat er niets aan de hand was na een onderzoek n.a.v. een aantal incidenten in het land met galerijen en balkons die door betonrot levensgevaarlijk bleken te zijn. Het geeft wel te denken dat zo'n bedrijf dan wederom wordt ingeschakeld door Waterweg Wonen (WaWo). Ondertussen komen er ook berichten binnen, dat er bij balkons ook scheuren zijn geconstateerd door bewoners. Die berichten kwamen binnen nadat het onderzoek was afgerond.

Veel bewoners leven sinds bekendmaking van de problemen in doodsangst. Er zijn door Waterweg Wonen pamfletten (a4tjes) opgehangen waarin de maximale belasting van gewicht per m2 wordt aangegeven. Verhuizen bijvoorbeeld is daardoor ook onmogelijk. In de tussentijd hebben bewoners regelmatig in geluidsoverschrijdende normen mogen bivakkeren van meer dan 80 dB  Dit is onder meer geconstateerd door een bevriende  verslaggever van RTV Rijnmond.

Op een bijeenkomst in “de kleine zwaluw' op 10 februari werd door eem medewerker van Waterweg Wonen (naam bekend bij de redactie) toegezegd, dat er vanwege de situatie geen huurverhoging zou worden doorgevoerd. Woede en verbazing alom toen maanden later een brief in de bus lag met een toch redelijk forse huurverhoging. Tegen de mondelinge toezegging in. En let wel, De Vlaardinger was ook aanwezig op die bewuste bijeenkomst en dus getuige.De houding van WaWo staat sowieso haaks op hun toezegging maatwerk te leveren in deze tijd van 'intelligent lockdown”. Daar scoren ze ook weer geen punten.

Gisteren heeft De Vlaardinger verantwoordelijk wethouder Ivana Somers-Gardenier (Bouwen en Wonen) nog bevraagd over de slechtte verhouding tussen WaWo en de bewoners en met name over het ontbreken van een oplossing op korte termijn en de gebrekkige communicatie.. Zij gaf aan dat zij de maximale inspanning doet binnen de wettelijke kaders  en gelooft dat WaWo haar uiterste best doet om tot een goede oplossing te komen en dat zij als wethouder er samen met Bouw- en woningtoezicht bovenop zit en dat er regelmatig tussenrapportages zijn. Mocht de motie van BvV, die 11 juni wordt ingediend, worden aangenomen, zal zij deze ten uitvoer leggen.

Gevraagd naar de inhoud van de motie aan Ben Trooster (BvV) vertelde hij aan De Vlaardinger, dat er in de motie wordt aangedrongen bij de wethouder om WaWo aan te sturen  een snelle oplossing voor het probleem inzake de betonrot te vinden en om de huurverhoging te bevriezen. Overigens wordt de motie gezamenlijk ingediend met Fractie Kerkhof en GroenLinks en volgens Trooster zullen er nog wel meer partijen aansluiten. De Vlaardinger durft daarom wel de voorspelling te doen dat de motie wordt aangenomen en dat de wethouder dan eindelijk de wettelijke kaders krijgt die ze echt nodig heeft. In dat geval een stip aan de horizon voor de bewoners, die al maandenlang snakken naar rust en hun welverdiende woongenot. 


 

 

7 commentaar(en) op artikel "Bewoners betonrot flats de wanhoop nabij"

Goed stuk Frank, dit duurt voorlopig nog wel.....helaas

Door: Karl.J.Splinter Op:

Zeer goed artikel waarop denkelijk nog wel een vervolg komt.

Dank aan de Vlaardinger voor de betrokkenheid vanaf het begin.

Door: John Jans Op:

Afgelopen week heb ik samen met Jennifer,Peter Leeman gesproken.In dit gesprek hebben wij aangegeven dat er een oplossing moet komen voor bewoners die ook na dit corona gedoe thuis zitten,als de eventuele overlast weer zal aanvangen.Dit is ook gemeld aan Somers middels een mail (hierbij denken we dus niet aan oordoppen of bij elkaar gepropt worden in een of ander clubhuis,wij willen een structurele oplossing zien die ons vrijwaart van al die ellende).

Ook zien wij niets in een compensatie achteraf,zoals Kloppers van WaWo meld in een mail aan mij,te lezen hier ; https://zwaluwenlaan.actieforum.com/t25-wawo-ontkent-toezeggingen-gedaan-te-hebben-betreffende-de-huurverhoging#203

Door: John Jans Op:

Inmiddels begint het ook weer erg koud te worden in de sloopflat,fijn hé die blokverwarming die uit staat.Geen goede zaak voor ouderen en mensen met reuma,beperking,overlast en gebreken voeren de boven toon in bij dit huisjesmelkers object!!!

Door: John Jans Op:

Misschien is het wel de bedoeling van Waterweg Wonen om deze flats te slopen en er veel duurder appartementen voor terug te bouwen. En wie weet zit het ook in de koopflats dat betonrot bijvoorbeeld de Lepelaarsingel toch ook ongeveer de zelfde tijd gebouwd.

Door: Sherlock Holmes Op:

Sherlock Holmes @

Het gaat niet om het jaartal waarin flats gebouwd zijn,maar op de manier waarop.In deze betreft het uitkragende galerijen en balkons,dus een constructieonderdeel dat aan een zijde word opgelegd/ingeklemd (dus vrijdragend zonder verdere ondersteuning).

Door: John Jans Op:

Ter verduidelijking hierbij een filmpje,over de situatie en hoe deze op te lossen.

https://www.youtube.com/watch?v=skwPPTupAPg

Meer over de werkwijze is hier te lezen ; https://vogel-bv.nl/oplossing/herstel-uitkragende-galerij-vloeren/

Door: John Jans Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker