Zoeken

Mariskwartier: De schaduw van de wind?

Stedenbouwkundig mirakel in stadscentrum

In de rubriek Gemeentenieuws van Groot Vlaardingen werd een aantal weken geleden gemeld dat op de kruising Gedempte Biersloot – Cronjéstraat een woontoren van 10 verdiepingen zal worden gebouwd. Een illustratie ontbrak. De eerste vraag die opkomt is dan: wie verzint er nou zoiets?

Op de www-site van de gemeente wordt dit project niet vermeld. Enig speurwerk levert op dat dit project wel op de site van woningbouwvereniging Samenwerking staat. Voorzien van een perspectieftekening bericht Samenwerking dat er een woontoren van 14 verdiepingen wordt voorbereid. Door deze 4 extra lagen werd de eerstgenoemde vraag alleen maar nijpender.

Uit de site van Samenwerking valt het volgende te destilleren. Naast de woontoren van ca. 45 meter hoog is langs de Cronjéstraat middelhoge bouw in 4 lagen gepland. Achter en naast dit 4-laagse bouwblok komt een vijftal rijtjes eengezinswoningen.

In totaal is men voornemens hier 141 woningen te realiseren. Voor de 117 sociale huurwoningen wordt binnen het plan geen parkeervoorziening opgenomen. Betrokken bewoners kunnen een abonnement bij parkeergarage Hoogstraat nemen. De vereiste bestemmingsplanwijziging is inmiddels goedgekeurd en de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt binnenkort in behandeling genomen. Tot zover de informatie op de site van Samenwerking.

Bij dit bouwplan enkele kanttekeningen.

Gezien de bouwhoogte van ca. 45 meter en de aangrenzend geplande en aanwezige bebouwing met een hoogte van ca. 12 meter zal er op [ernstige] windhinder moeten worden gerekend. De conclusie in het voor het plan verricht windklimaatonderzoek is dat situatie als goed en incidenteel als matig beoordeeld kan worden. Matig betekent dat men af en toe overmatige windhinder zal ondervinden. In tegenstelling tot deze theoretische genormeerde benadering is de praktijk weerbarstiger. Het is voorspelbaar dat [incidenteel] ernstige windhinder zal plaatsvinden.

[Recent nog is in de passage tussen  Hoogwitte en het tweede lege V&D gebouw een dame met haar fiets als gevolg van windhinder tegen de grond geslagen en heeft daarbij een lichte hersenschudding opgelopen] 

Dit plan zal voor voetgangers en fietsers incidenteel gevaarlijke situaties opleveren. Je zal maar van je fiets geblazen worden als je bij het stoplicht op de Gedempte Biersloot staat te wachten of kruislings overwaaien.

De theorie zegt dan dat als dit maar eenmaal per ... jaar gebeurt het binnen de norm valt. Ook de bewoners van de woontoren en de aangrenzende bebouwing kunnen hier hinder van ondervinden.

Een tweede aandachtspunt bij het gepresenteerde plan vormt de bezonning. De 4-laagse bebouwing staat op de zuidzijde en de woontoren grenst aan de zuid- en de oostzijde van de locatie. De achtergelegen eengezinswoningen staan dus ten noorden hiervan. Gevolg is dat een deel van deze woningen gedurende een aanzienlijk deel van het jaar niet door de zon beschenen zal worden. In de periode oktober tot maart varieert de slagschaduw van de 4-laagse bebouwing  rond het middaguur – hoogste stand van de zon - tussen de ca. 16  en 50 meter en die van de woontoren tussen ca. 60 en 200 meter. Voor en na het middaguur zijn dit nog eens vele meters meer.

Een derde punt is dat voor de 117 sociale huurwoningen de parkeerproblematiek  niet binnen de plangrenzen wordt opgelost. Betrokken bewoners worden naar de parkeergarage Hoogstraat gedirigeerd. Wat kost dat op jaarbasis? Voor alle bewoners, maar met name voor bejaarden en mindervaliden geen prettige oplossing.

Het plan Mariskwartier is tot stand gekomen middels een prijsvraag. In het bijbehorende stedenbouwkundige programma  moeten eisen ten aanzien van het parkeren binnen de plangrens hebben gestaan. Dit omdat bij twee inzendingen voor de sociale huurwoningen wel parkeervoorzieningen binnen de plangrens zijn opgenomen. Zie de sites van Bureau Spring en bureau Roeleveld Sikkes [110 parkeerplaatsen]. Deze  plannen bevatten ca. 20 woningen minder.

Nu doet zich het merkwaardige feit voor dat in het winnende plan van Groosman voor de sociale huurwoningen geen parkeervoorziening is opgenomen. Dit maakt de plannen niet vergelijkbaar. De voorwaarden voor de grondexploitatie verschillen dan nogal. Mogelijk bestaat er een eerdere versie van het plan, en zijn de parkeerplaatsen er naderhand uitbezuinigd [ook uit bijgaande foto’s is af te leiden dat er op het plan bezuinigd is].

Afrondend wat extra aandacht voor de bouwhoogte. Een woontoren van ca. 45 meter hoog op deze kruising zal massaal en benauwend overkomen. Uiteraard een wat subjectiever punt vergeleken met bovenstaande. Maar toch: ga maar eens op de hoek bij de Wibra of bij de Bank staan en visualiseer de toren. Het advies is dan wel om dat op een niet al te winderige dag te doen. Ook zal de toren de omgeving in de volgorde west-noord-oost van een aardige slagschaduw voorzien.

In een aantal publicaties wordt het project als aanwinst en icoon bejubeld. Wat betreft windhinder, bezonning, parkeren en de hoogte/massaliteit van de toren is het maar de vraag of hier voor bewoners en passanten een prettig leefmilieu zal ontstaan. Gaat dit plan door, dan is Vlaardingen, naast de Hoogwitte, weer een tweede stedenbouwkundig mirakel rijker, of beter gezegd: misbaksel.

Noot van de redactie
De heer J. van der Voorden was tot voor kort Bouwkundig Adviseur en Projectmanager. Hij werkte gedurende vele jaren voor o.a. de gemeente Rotterdam als Projectcoördinator Stadsvernieuwing in Vreeswijk en Crooswijk. Als zelfstandig Bouwkundig Adviseur bij Proco was hij actief in onder meer den Haag (bouw scholen), Pijnacker en Rotterdam.

Foto's (vbnb)
1. Plan Samenwerking & Van Wijnen
2. Toren Groosman - winnaar prijsvraag

 


Auteur: ir. J. van der Voorden b.i. (Tekst)
Gepubliceerd: 20-09-2017
Aantal keer bekeken: 1803


Reacties

Re: De schaduw van de wind?

veels te groot gebouw voor die kleine omgeving en er is al giga parkeerplaats te kort daar. niet goed over nagedacht !!

Door rob kost op 21-9-2017 00:55:23

Re: De schaduw van de wind?

Ik wist dit en riep dit maanden geleden al, ...
Desalniettemin een drama voor vlaardingen, verre van duurzaam.
Alle woningen op gas aangesloten, en nul zonnepanelen
op de tekeningen.....

Door Ijsbrand op 21-9-2017 02:15:14
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Mariskwartier: De schaduw van de wind?

Laadtijd van deze pagina: 0,0781406

© De Vlaardinger  |  Inloggen