De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Centrale examens gaan dit jaar niet door

Leerlingen kunnen wel diploma halen

Leerlingen kunnen wel diploma halen

DEN HAAG - De centrale examens voor het voortgezet onderwijs gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Minister Slob: “We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.”

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Scholen worden opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.

Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen, aldus de minister.

Uit een toelichting blijkt onder meer:
​Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden. Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) mag door de school aangepast worden. Daarbij moeten alle eindtermen worden gedekt. 

Voor het vavo (Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) gelden dezelfde regels en mogelijkheden als voor het reguliere voortgezet onderwijs.

Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

De aanmeldingsdeadline voor het hoger onderwijs is verplaatst van 1 mei naar 1 juni. De deadline voor aanmelding voor mbo is verschoven van 1 april naar 1 mei.

Zie verder de webpagina van de overheid met 'vragen & antwoorden'.

Foto: minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob (bron foto Rijksoverheid, foto door Valerie Kuypers)

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker