Woon-werkakkoord ondertekend door Hoekse Lijn-partners en provincie

Woon-werkakkoord ondertekend door Hoekse Lijn-partners en provincie

De Hoekse Lijn-partners gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Rotterdam en de provincie Zuid-Holland zijn het eens geworden over het woon-werkakkoord voor de regio. Daarin zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeenten en de provincie voor zowel de korte als lange termijn om de bouw van betaalbare woningen te versnellen en tegelijkertijd voldoende en kwalitatief goede ruimte te behouden voor werklocaties.

In Maassluis gaat het om de herontwikkeling van het verouderde bedrijventerrein Kapelpolder in Maassluis tot een gemengd gebied met ruimte voor wonen en werken. Gebouwd worden tenminste 500 extra woningen, waarvan minstens 35% sociale huur en 35% middeldure koop of huur. Door de bedrijventerreinen in Maassluis beter te benutten en door extra bedrijventerrein in Hoek van Holland in te richten komt de vervallen bedrijfsruimte van 4,4 hectare op andere locaties terug. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen bieden ruimte voor verplaatsing van watergebonden bedrijven.

In Vlaardingen gaat het om afspraken over de vervanging van de afvalwaterzuivering De Groote Lucht. Hiervoor heeft het Hoogheemraadschap Delfland twee opties: renovatie op de huidige locatie of nieuwbouw op het naastgelegen terrein Vergulde Hand West. In het akkoord zijn de benodigde afspraken opgenomen om de eventuele nieuwbouw mogelijk te maken. Het Hoogheemraadschap Delfland ondersteunt de gemaakte afspraak hierover in dit akkoord. 

Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening: “De forse woningbouwopgave in de regio van de Hoekse Lijn, de schaarse stedelijke ruimte en het belang van een vitale economie vragen om een goede ruimtelijke afstemming. Blij dat we met Maassluis, Vlaardingen en Rotterdam afspraken hebben kunnen vastleggen en zo meer ruimte creëren voor extra woningen, extra banen én meer omgevingskwaliteit. Met de juiste menging van wonen en werken creëren we levendige gebieden waar mensen graag verblijven.”

Sjoerd Kuiper, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening gemeente Maassluis: “Met het woon-werkakkoord tussen onze gemeenten en de provincie kunnen we een doorbraak bereiken in een deel van de Kapelpolder dat direct grenst aan de Binnenstad. Onze Maassluizers hebben dringend behoefte aan goede, duurzame en betaalbare woningen en moderne werkgelegenheid. Het woon-werkakkoord is een doorbraak en biedt nieuwe kansen voor de hele regio. Ik vind het mooi dat we samen met onze partners in de regio ons sterk maken voor nieuwe combinaties van wonen en werken. De komende jaren gaan we het verschil maken tegen verloedering en voor de kwaliteit van wonen en werken.”

Ivana Somers – Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen gemeente Vlaardingen: “Met het akkoord hebben we in een vroeg stadium duidelijkheid gekregen over de ruimtelijke mogelijkheden en gevolgen van verplaatsing van de afvalwaterzuivering De Groote Lucht. Dit helpt ons bij het nemen van de juiste beslissing of we renovatie of nieuwbouw mogelijk gaan maken.”

Op de foto: Wethouder Sjoerd Kuiper en Sjef Evers van Maassluis, Ivana Somers-Gardenier van Vlaardingen en gedeputeerde Anne Koning hebben het Woon-werkakkoord Hoekse Lijn ondertekend. Wethouder Bart Bikkers (Vlaardingen) en de wethouders Chantal Zeegers en Robert Simons van Rotterdam tekenen op een later moment.

14-07-2022