Een kwestie van kiezen

Vrouwen: Stem!

Vrouwen: Stem!

De werkgroep Vrouwen: Stem! organiseert bijeenkomsten voor groepen vrouwen, met uitleg over de komende verkiezingen voor de Provincies en de Waterschappen. Aan de hand van een dialoogspel krijgen de deelnemers inzicht in wat voor hen belangrijk is bij de keuzes die ze maken. Want ook stemmen is gewoon een kwestie van kiezen.

Onafhankelijk
De werkgroep Vrouwen: Stem! is actief namens de stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen en is volledig onafhankelijk, net als de spelleiders. Het gaat alleen om duidelijk krijgen wat bij jou van invloed is op je keuze.

Gebruik je stem
Meer vrouwen en meisjes hun stem laten gebruiken, dat is een van de belangrijkste doelstellingen van de Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen. Ruim 100 jaar geleden is daar hard voor gestreden door de vrouwen die o.a. ervoor gezorgd hebben dat vrouwen kiesrecht hebben, zelf een bankrekening mogen openen en niet na hun huwelijk ontslagen worden. Veel van deze zaken zijn door vrouwen in de politiek geregeld. De politiek is dan ook veel te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.

Stemmen
Toch zien we dat vrouwen minder vaak gaan stemmen dan mannen (10% minder). Ook zitten ze minder vaak in besturen (slechts 30%). Daar wil de werkgroep Vrouwen: Stem! van de Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen iets aan doen. Te beginnen bij de verkiezingen komende maart, waarbij gestemd wordt voor de besturen van de Provincies en de Waterschappen.

Best belangrijk
Lekker belangrijk denk je misschien, maar de Provincie heeft veel te zeggen over bijvoorbeeld hoeveel huizen er in Vlaardingen moeten worden bijgebouwd en wat er in de regio gaat gebeuren met de bereikbaarheid. Wegen, openbaar vervoer, fietspaden en zelfs de luchthaven. Ook kiezen de 12 provinciebesturen samen de Eerste Kamer in Den Haag, die toetst of wetten uit de Tweede Kamer wel goed in elkaar zitten en uitvoerbaar zijn. De Waterschappen gaan over de kwaliteit van het drinkwater, de kwaliteit van de dijken, de waterwegen, het tegengaan van wateroverlast en de grondwaterstand. Ze bepalen ook hoeveel waterschapsbelasting we moeten betalen. Best belangrijk dus.

Het spel
Bij het door stichting Flagen ontworpen spel kun je een kwestie/vraag in het midden leggen en kies je als speler daar de onderwerpen bij die voor jou invloed hebben op je keuze. Over die invloeden ga je met elkaar het gesprek aan. Zo mogen je medespelers bijvoorbeeld een invloed “afdekken”. Wat als dat niet van invloed zou zijn, zou je dan iets anders kiezen? Ze mogen ook een invloed toevoegen. Wat als dat wel bij jou mee zou spelen (je financiën bijvoorbeeld), kies je dan wat anders? Je hoeft niet te zeggen wat je zou kiezen en je speelt in een klein groepje met een spelleider. Er zit een opbouw in de mogelijkheden van keuzes, variërend van ‘Wat eten we vandaag’ tot ‘Op welke partij ga ik stemmen’. Het is allemaal een kwestie van kiezen.

Ook mannen
De stichting KvVV richt zich op vrouwen omdat die minder vaak gaan stemmen en minder vaak actief zijn in de politiek, maar mannen worden zeker niet buitengesloten! Het spel is net zo goed door mannen te spelen en is ook zeer geschikt voor de lessen Burgerschap op scholen of bij verenigingen.

Doe je mee?
Als je interesse hebt, of met een groepje het spel wil spelen en uitleg wil krijgen over de verkiezingen kun je contact opnemen met vrouwenstemvlaardingen@gmail.com of bellen met Corrie 06-4058 0441.

De spellen zijn ook los te koop via de website van stichting Flagen www.flagen.nl.

22-01-2023