Vragen over straatnamen in de nieuwe wijk Vijfsluizen

Vragen over straatnamen in de nieuwe wijk Vijfsluizen

De fractie van ONS.Vlaardingen heeft het college gevraagd voor  de straatnamen in de nieuw te bouwen wijk Vijfsluizen namen van bekende (Vlaardingse) sporthelden te gebruiken.

Op het Sportpark Vijfsluizen hebben sportwedstrijden plaatsgevonden van hoog nationaal niveau. Een zeer memorabele wedstrijd was de kwalificatie van Tienkamper Eef Kamerbeek voor Olympische Spelen van 1960 in Rome. Kamerbeek behaalde in Rome een eervolle 5e plaats. Ook waterpolo wedstrijden en judo evenementen hebben er plaatsgevonden.

In het kader hiervan heeft ONS de volgende vragen aan het college gesteld:

1) Volgens onze informatie bestaat er een straatnamen commissie binnen onze gemeente, klopt dit?
2) Zo ja hoe is die samengesteld?
3) Kunt u in het kort omschrijven wat de werkwijze van die commissie is?
4) Zijn er voor de Vijfsluizen al straatnamen gekozen?
5) Zo ja, welke zijn dat dan?
6) Zo nee, op welke wijze kunnen ideeën daarover ingebracht worden?  

onsvlaardingenklein

25-08-2021