Vragen fractie Boers over nieuwe opgave opvang vluchtelingen

Vragen fractie Boers over nieuwe opgave opvang vluchtelingen

Het zat er natuurlijk aan te komen, met 100.000 immigranten per jaar, waaronder zeker de helft aan vluchtelingen: het kabinet dat de poorten wagenwijd open zet, laat de gemeenten het probleem oplossen, en komt gewoon weer met nieuwe opgaven.

En dan hebben we het nog niet over de plannen van het nieuwe kabinet (nieuw? Wát nieuw?) om nóg meer vluchtelingen op te gaan nemen.

In onze stad is voor de gemiddelde Vlaardinger al jaren geen woning meer te krijgen, en jongeren wonen gedwongen tot hun dertigste bij hun ouders (áls dat al mogelijk is).

Wat fractie Boers betreft is de maat vol. Je kunt niet koud en warm blazen tegelijk. Niet onbegrensd mensen in je land toelaten, en tegelijk verwachten dat er voor iedereen een woning is, we de sociale zekerheid in stand kunnen houden, en de leefbaarheid in steden gewaarborgd is.

Zelfs zonder nog maar één boer in Nederland, en zelfs zonder Schiphol, gaat Nederland deze huisvestings- en woningbouwopgave niet trekken. En wat fractie Boers betreft moet je dat ook helemaal niet willen.

Nog los van het feit dat je met het geld dat de opvang van één vluchteling hier kost, in zijn eigen regio tientallen mensen tegelijk kunt helpen. Feitelijk laten we de arme wereld in de steek door zo veel vluchtelingen in ons land op te nemen.

Fractie Boers heeft voor u de volgende vragen.

Denkt u dat het cruiseschip dat nu in onze haven ligt, echt na die acht weken weggaat? Waar baseert u dat op?
Wat wordt uw reactie als het kabinet om verlenging voor het schip vraagt?
Heeft het kabinet al contact met u opgenomen over een mogelijk nieuwe (blijvende) huisvestingsopgave voor Vlaardingen?
Zo ja, wat is u gevraagd?
Hoe staat u tegenover zo’n mogelijk verzoek?
Los van of u een nieuwe opgave gaat accepteren of niet: bent u bereid om u in te zetten voor een ondubbelzinnig protest richting het kabinet, samen met zo veel mogelijk gemeenten uit het Rijnmondgebied, liever nog de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag, of als het even kan uit het hele land? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kan de raad u daarbij helpen?

Fotografie: Frank Maarleveld (c)

14-12-2021