'Vlaardingen overtreedt bewust Kieswet'

Burgemeester Bert Wijbenga beetje dom?

HEEL DE STAD heeft van burgemeester Wijbenga (VVD) persoonlijk gehoord dat ook in Vlaardingen al stemmen zijn geteld. Dit betreft stemmen van maandag 14 en dinsdag 15 maart. Daarmee overtreedt de gemeente artikel N1 van de Kieswet. Pas nadat de stemming is geëindigd mag er geteld worden. De officiële stemming eindigt op woensdag 16 maart om 21.00 uur.

'Vlaardingen overtreedt bewust Kieswet'

HEEL DE STAD had de burgemeester om opheldering gevraagd na berichtgeving in landelijke media dat op veel locaties de stemmen die gisteren en eergisteren zijn uitgebracht alvast worden of zijn geteld. Het vermoeden bleek te kloppen. Ook in Vlaardingen zijn de stemmen al geteld. Burgemeester Wijbenga: 'Ik heb de Kieswet blijkbaar anders geïnterpreteerd.'

Vlaardingen heeft een dubieuze naam op het gebied van het controleren van stembiljetten. Bij de Waterschapsverkiezingen van 2019 zijn 300 stemmen bij 1 stembureau verdwenen. Dat tekort kwam pas aan het licht tijdens een presentatie van het Hoogheemraadschap.

Raadslid Tim Thiel heeft destijds aangifte gedaan van verkiezingsfraude. Hij was van mening dat de toenmalige burgemeester Annemiek Jetten (PvdA) dit had moeten melden aan de gemeenteraad en de bevolking van Vlaardingen. Zij heeft ook geen aangifte gedaan van fraude. De stemmen zijn nooit boven water gekomen, en met de aangifte is niets gedaan.

Artikel N 1

1 Onmiddellijk nadat de stemming is geëindigd, stelt het stembureau de aantallen geldige stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen vast. De som van deze aantallen is het aantal kiezers dat tot de stemming is toegelaten.
2 De aantallen worden door de voorzitter aan de aanwezige kiezers medegedeeld.

16-03-2022