Vlaardingen ontevreden over plannen sociale woningbouw in de regio

Het college van burgemeester en wethouders is ontevreden over de plannen voor het bouwen van sociale woningen in de regio. De plannen zorgen er niet snel genoeg voor dat we in deze regio toegroeien naar een meer evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad. Daarom wacht Vlaardingen met het voorleggen van haar bijdrage aan het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken 2022-2030. Vlaardingen heeft in het regionale overleg aangegeven richting andere gemeenten en de provincie dat de bijdragen van een aantal gemeenten onvoldoende zijn. Vlaardingen vraagt de provincie om haar rol voortvarend op te pakken om versneld naar een evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad in de regio te komen.

Vlaardingen ontevreden over plannen sociale woningbouw in de regio

Begin 2019 ondertekenden Vlaardingen, samen met 13 andere gemeenten in het Samenwerkingsverband Woonregio Rotterdam (SvWrR) en alle woningbouwstichtingen (Maaskoepelverband), het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken 2018-2030. Hierin is unaniem gekozen om de woningvoorraad in de regio meer in evenwicht te krijgen. Dus een goed en eerlijk aanbod van woningen in alle prijsklassen in iedere gemeente.

Dit akkoord wordt geactualiseerd zodat het voldoet aan de actuele woningbehoefte binnen de regio. Vlaardingen heeft op 1 september van dit jaar aangegeven wat haar mogelijke bijdrage (ontwikkeling van de woningvoorraad tot 2031) zal zijn in de verhoogde regionale woningbouwopgave. Hierbij is aangegeven dat een definitieve bijdrage volgt na vaststelling daarvan door de gemeenteraad en dat de bijdrage mogelijk wordt aanpast wanneer blijkt dat andere gemeenten in hun bijdrage onvoldoende plannen hebben opgenomen voor uitbreiding van de sociale woningvoorraad.

Vlaardingen kan haar eerder voorgestelde bijdrage niet uitvoeren nu blijkt dat het resultaat van alle gemeentelijke bijdragen bij elkaar, onvoldoende sociale woningen in de regio oplevert. Bovendien zorgen de bijdragen niet voor een meer evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad in de regio zoals afgesproken in het Regioakkoord. In januari moet de provincie duidelijkheid geven of zij alle regionale bijdragen accepteren. Het college van burgemeester en wethouders zal aan de hand van deze uitkomsten de gemeenteraad adviseren om haar bijdrage mogelijk aan te passen. 

12-11-2022