Vlaardingen moet toegankelijker worden voor blinden en slechtzienden

Vlaardingen moet toegankelijker worden voor blinden en slechtzienden

De gemeenteraadsfractie van D66 in Vlaardingen heeft vragen aan het college gesteld over de problemen die blinden, slechtzienden en mensen die slecht ter been zijn, ondervinden in de buitenruimte.

Zo willen de Democraten weten wanneer diverse verdwenen markeringen voor blinden en slechtzienden terugkomen. Nu het budget voor het onderhoud van de buitenruimte mede op voorstel van D66 sterk is verhoogd, vraagt de partij of daarmee ook de obstakels in de openbare ruimte kunnen worden aangepakt. Daarbij moet gedacht worden aan ongelijke bestrating, losliggende stoeptegels, ontbrekende op- en afritjes, hinderlijke opstapjes en andere obstakels die het mede voor rolstoel- en rollatorgebruikers lastig maken.

Vragen D66 aan het college van B&W:

Recent heeft de gemeenteraadsfractie van D66 gesprekken gevoerd met blinden en slechtzienden en mensen die slecht ter been zijn.

Aangezien wij van mening zijn dat alle Vlaardingse inwoners en bezoekers in de openbare ruimte gelijk behandeld dienen te worden, hebben wij een aantal vragen. Wij zien deze vragen o.a. in het verlengde van de brief die de gemeenteraad op 20 oktober 2020 (nr. 1817779) heeft ontvangen en door uw college namens de raad op 31 december 2020 is beantwoord (nr. 1823098).

Naar wij vernomen hebben zijn de markeringen in de openbare ruimte voor blinden en slechtzienden de afgelopen 10 jaar verminderd, dan wel verdwenen

1. Is het college voornemens deze wederom aan te brengen?

(Vanaf dit jaar heeft de gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de buitenruimte.)

2. Bent u bereid extra te investeren is het wegnemen van obstakels, zoals ook genoemd in boven aangehaalde brief?

3. Wordt de komende tijd in z’n algemeenheid het onderhoud van de bestrating verbeterd, zodat b.v. losse en scheefliggende stoeptegels worden aangepakt en ontbrekende op- en afritjes voor rolstoel- en rollatorgebruikers in ere worden hersteld?

4. Heeft u over dit alles regelmatig contact met betrokkenen, zoals de Stichting V.O.R. (Vlaardings Overleg Revalidatie)? 

18-03-2022