Vlaardingen krijgt Keti Koti-plein

Vlaardingen krijgt Keti Koti-plein

Naar aanleiding van de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij in het koninkrijk der Nederlanden, heeft de gemeenteraad van Vlaardingen, donderdag 15 juni 2023, goedkeuring gegeven aan een motie van de politieke partij DENK om een plein te vernoemen naar Keti Koti.

De naam is de Surinaamse aanduiding van de afschaffing van de slavernij in het koninkrijk der Nederlanden. Met deze naam wenst de partij de gemeenschappelijke geschiedenis over de slavernij tussen het moederland en de toenmalige koloniën te bedrukken, maar om vooral de excuses over de Nederlandse rol te materialiseren. De partij heeft gepleit voor een plek dichtbij het stadshuis waar het plein kan worden gepositioneerd. Daarmee hoopt DENK een bijzondere plek toe te kennen aan de betuiging van spijt over de betrokkenheid van Vlaardingen bij het slavernijverleden. Voorts is in de motie opgenomen de realisatie van een monument ter nagedachtenis aan de afschaffing van de slavernij.

De ingediende motie is ingegeven door de excuses die zijn aangeboden door de Nederlandse regering, bij monde van de minister-president, Mark Rutte, op 19 december 2022. Daarbij heeft de minister-president erkend dat de Nederlandse overheid eeuwenlang slavernij heeft mogelijk gemaakt, heeft gestimuleerd, in stand heeft gehouden en ervan heeft geprofiteerd. DENK heeft hierin aanleiding gevonden om Gemeente Vlaardingen, middels de bedoelde motie te vragen om navolging te geven aan de excuses van Rutte, temeer daar Vlaardingen, volgens archiefstukken, betrokken was bij de slavenhandel en slavernij.

De meerderheid van de fractie van de raad heeft deze motie omarmd en aangenomen. Bij de indiening en toelichting van de motie heeft de fractie van DENK opgeroepen om de 160ste herdenking van de afschaffing van de slavernij aan te grijpen om het gemeenschapsgevoel en het gevoel van verbondenheid in de stad te versterken. Beoogd wordt hiermee om de neuzen van de verschillende groepen die in de gemeente wonen, in dezelfde richting te krijgen om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van de stad, in een sfeer van verbroedering, eenheid, tolerantie, verdraagzaamheid en saamhorigheid, met uitsluiting van onderscheid en discriminatie.

De stuwende kracht achter deze motie is steunraadslid van Denk, Milton R. King. Zelf een nazaat van tot slaaf gemaakte voorouders in Suriname. King is sinds maart 2022 steunraadslid.

Bijschrift
Mogelijke plekken voor Keti Koti-ruimte.

19-06-2023