Vertrouwen in het college voor ordening buurtbemiddeling

Vertrouwen in het college voor ordening buurtbemiddeling

De pionier in het buurtbemiddelingswerk in Vlaardingen,Milton R. King, heeft alle vertrouwen in het pas geïnstalleerde college dat het ordening zal brengen in buurtbemiddeling. Hiermee uit hij de gevoelens die leven onder kwetsbare groepen van personen met hun gezinnen binnen de gemeente. De ordening is gewenst voor het streven naar vredige, harmonieuze, en een veilige woon-/leefomgeving binnen Vlaardingen. In de afgelopen periode hebben bestuurders en de politiek zich bemoeid in de buurtbemiddeling. Dit is notabene ondoordacht gebeurd waardoor het vertrouwen van de bewoners in de buurtbemiddeling sterk is afgenomen. Hierdoor dreigt de gemeente grip te verliezen op de gewone man en vrouw met hun gezinnen die zich dagelijks erdoor worstelen om in goed nabuurschap met elkaar te leven. Dit is nog meer het geval bij personen met verschillende culturele achtergronden.

De initiële buurtbemiddeling in de gemeente Vlaardingen heeft baanbrekend werk verricht in het oplossen van buurtconflicten, want alle ruzies konden vredig en duurzaam worden bijgelegd. Vooral de approach van de initiële buurtbemiddelaar en zijn mensenkennis over de probleemgroepen en migranten binnen de gemeente, hebben bijgedragen aan het succes. Deze groepen laten je als hulpverlener of als maatschappenlijkwerker niet zonder meer toe in hun persoonlijk leven. Het bekend zijn met de belevingswereldvan deze groepen en erkenning van hen genieten, zijn in principe basisvoorwaarden om door hen geaccepteerd en toegelaten te worden om te interveniëren in conflicten. Dit is de mogelijke reden waarom de laatste tijd ruziemakende personen aankloppen op de deur van de initiële buurtbemiddelaar voor hulp, nadat ze eerder dringend verwezen werden naar de zogenaamde nieuwe bemiddelaars, maar geen bevredigende oplossing hebben kunnen vinden voor hun probleem. 

Ondanks het succes van de initiële buurtbemiddelaar, heeft de lokale overheid nooit en te nimmer erkenning en waardering hieraan gegeven. Evenmin heeft de gemeente zich ingespannen om inzicht te krijgen in de toegepaste tactieken van de initiële buurtbemiddelaar om navolging aan te geven. Integendeelheeft het bestuur van de afgelopen periode, geprobeerd de succesvolle wijze van de initiële buurtbemiddeling te ondermijnen door zogenaamde ambtelijke buurtbemiddeling in het leven te roepen, zonder dat de nieuwe bemiddelaars ‘touch’hadden en nog steeds niet hebben met de basis. De ambtelijke buurtbemiddeling die het belang van de basis zou moeten dienen, is helaas een vermenging geworden van overheidsbelang en privébelangen. Dit heeft het vertrouwen bij vooralde basis, in buurtbemiddeling in zijn algemeenheid ernstig geschaad, waardoor de gewone man en vrouw van stuk zijn gebracht en eigenlijk niet weten hoe ze nog moeten aankijken tegen buurtbemiddeling. Dit kan van negatieve invloed zijn op de goede nabuurschap die wordt nagestreefd binnen de gemeente, en dus een veilige woonomgeving in zijn algemeenheid.

Alsof dit niet genoeg is, zijn er ook ambtenaren die op een subtiele manier de buurtbemiddeling ondermijnen. In bepaalde gevallen lijkt het zelfs alsof de ondermijning is ingegeven door racistische en discriminatoire motieven. Zo is er een wijkagent die bewust ruziemakende buurtbewoners dringend afraadt om voor hulp of assistentie zich aan te melden bij de buurtbemiddelaar met een getinte huidskleur.De bedoelde agent is eerder aangeklaagd bij de Afdeling klachten Eenheid Rotterdam (zie klaagschrift aangehecht) naar aanleiding van zijn gênante optreden bij burenruzies als ook zijn bedrieglijke redenering bij verwijzing van ruziemakende partijen naar bemiddelaars naar zijn opgelegde keuze, eveneens heeft hij zijn plicht herhaaldelijk verzaakt om bij buurtconflicten aanwezig te zijn waardoor ruzies uit de hand zijn gelopen. Ondanks de officiële klacht tegen deze agent, lijkt het er veel op alsof de hand door het vorig bestuur boven zijn hoofd werd gehouden.

Van het nieuwe college wordt verwacht dat ze daadkracht zal tonen, door de overheidsinterventie in de buurtbemiddeling te zuiveren en te ontdoen van vermenging van privébelangen. Ook wordt verwacht dat ambtenaren die het buurtbemiddelingswerk verzwakken en eigenlijk ondergraven omwille van puur persoonlijke motieven, tot orde zullen worden geroepen of worden vervangen. Dit gewenste optreden zal het vertrouwen van de basis moeten herwinnen, in niet alleen de buurtbemiddeling, maar ook in de Politie, en vooral in het nieuwe college.

16-06-2022