Lijsttrekker Vera Kalf-Müller: “Samen gaan we Vlaardingen weer op de kaart zetten”

Vernieuwd StadsBelangen Vlaardingen klaar voor de start

Vernieuwd StadsBelangen Vlaardingen klaar voor de start

“We zijn er klaar voor om een vliegende start te maken bij de komende gemeenteraadverkiezingen en een geweldig resultaat te behalen waarmee we Vlaardingen weer op de kaart kunnen zetten”, zegt Vera Kalf-Müller, lijsttrekker van de partij. “Het vernieuwde verkiezingsprogramma hebben we opgesteld samen met diverse experts en ervaringsdeskundigen uit onder andere de zorg, de ICT, onderwijs en het bedrijfsleven. Belangrijke voorwaarde daarbij was dat we realistische doelen benoemen en dus vooral geen beloftes doen die we niet waar kunnen maken.”

Verkiezingsprogramma

De belangrijkste thema’s van het verkiezingsprogramma van de partij zijn:

Vlaardingen weer aantrekkelijk maken voor jongeren en toeristen door stevig in te zetten op een actieve en professionele promotie van Vlaardingen.

Voorrang voor Vlaardingers bij de verdeling van woningen door beter gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt. Maar ook eigenaren te verplichten zelf het huis te bewonen en op die manier het commercieel gebruik van woningen tegen te gaan.

Vluchtelingen niet langer automatisch voorrang verlenen op de woningmarkt maar voor hen bijvoorbeeld specifieke woonunits creëren.

Beter onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwbouw en daarbij niet bij voorbaat al locaties uitsluiten.

Opzetten en behouden van nieuwe opleidingen voor jongeren in de technische beroepen, ICT, Food en zorg, met baangarantie na afronding van de opleiding.

Nieuwe kandidatenlijst

“Ik ben bijzonder trots op de kandidatenlijst die we nu kunnen presenteren”, aldus voorzitter Jorn van der Bie. “We hebben een aantal zeer betrokken en gemotiveerde kandidaat-raadsleden die zich voor de partij willen inzetten. Een heel divers gezelschap met zowel mensen met ervaring in het bedrijfsleven als mensen die op verschillende manieren maatschappelijk actief zijn. Het moet echt anders in Vlaardingen en samen met deze mensen kunnen we het verschil maken, daar ben ik van overtuigd.”

Op de kandidatenlijst van StadsBelangen Vlaardingen staan de volgende Vlaardingers

1. Vera Kalf

2. Jorn van der Bie

3. Caroline van Heijst

4. Hans Brederode

5. Bob van Rutten

6. Roos Verkouter

7. Richard van Dooremalen

8. Ard Assenberg

Voor het volledige verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van de partij, zie stadsbelangenvlaardingen.nl

 

 

17-01-2022