Veiligheid stadhuis hoog op agenda bij Denk

VLAARDINGEN - Milton R. King, woordvoerder van Openbare Orde en Veiligheid van Denk Vlaardingen, heeft onlangs van gedachten gewisseld met wethouder Koen Kegel over aanscherping van de veiligheidsmaatregelen van het stadhuis.

Veiligheid stadhuis hoog op agenda bij Denk

Veiligheid is volgens King niet statisch. Het vraagt voortdurend openheid en verkenning in gesprek, in beleidsontwikkeling en in organisatieontwikkeling. Dat vereist volgens de woordvoerder voortdurend frisheid en vernieuwing in de aanpak.

Tegen deze achtergrond heeft hij schriftelijke voorstellen gedaan aan de wethouder, die veiligheid van het stadhuis in zijn portefeuille heeft, om bestaande veiligheidsvoorzieningen aan te scherpen. In het aangeboden document pleit King voor onder andere: het intensiveren van toegangscontrole op personeel en bezoekers en het vergroten van de zelfredzaamheid van het personeel en vaste bezoekers bij calamiteiten door het uitvoeren van een actief communicatieplan.

Een ander voorstel is het invoeren van ontruimingsoefeningen op gezette tijden. Zo kan volgens King worden getoetst of het theoretische ontruimingsplan in de praktijk ook echt werkt. De bedoelde oefeningen kunnen volgens hem het mogelijk maken dat inzicht wordt verkregen in de eventuele tekortkomingen om het ontruimingsplan zo nodig te verbeteren. De ontmoeting met de wethouder is als constructief ervaren. King zal op het vlak van veiligheid van het stadhuis de vinger aan de pols blijven houden.

Fotobijschrift
Milton R. King (links) overhandigt wethouder Koen Kegel veiligheidsdocument stadhuis

21-12-2023