Ter gelegenheid 160 jaar afschaffing slavernij

Denk wil straat of plein vernoemen naar Keti-Koti

De 160ste herdenking van de afschaffing van de slavernij vindt plaats op 1 juli 2023. Denk Vlaardingen ziet deze gelegenheid als een goed moment om het gemeenschapsgevoel en het gevoel van verbondenheid met de verschillende groepen met een migratie-achtergrond, die leven en werken in Vlaardingen, aan te moedigen door een gebaar van erkenning te doen aan deze groepen. Het gebaar kan zijn het vernoemen van een bekende straat of een veel bezocht plein dichtbij het stadshuis naar de afschaffing van de slavernij 160 jaar geleden.

Ter gelegenheid 160 jaar afschaffing slavernij

In de ex-kolonie Suriname staat deze gebeurtenis bekend als Keti-koti. Hoe erkentelijk  zouden de nazaten van de tot slaaf gemaakte voorouders zijn, die in Vlaardingen wonen en  werken, als Keti-koti op het naambord zou mogen prijken? De bedoelde naam is emotioneel  beladen bij de nazaten die al decennialang hunkeren naar erkenning van het  slavernijverleden door de Nederlandse overheid.

Denk is van mening dat in navolging van de aangeboden excuses aan de nazaten van de tot  slaafgemaakte personen door de Nederlandse regering, bij monde van de minister-president Mark Rutte, uitgesproken op 19 december 2022, Vlaardingen zich van zijn beste zijde zal  moeten laten zien door de excuses van de Nederlandse regering om te zetten in het  vernoemen van een straat of plein binnen de gemeente naar Keti-koti.

Uit archiefstukken blijkt dat families in Vlaardingen direct of indirect ook meeprofiteerden  van de voordelen en opbrengsten van de slavernij en slavenhandel. Denk zal de komende  periode enerzijds lobbyen om draagvlak te vinden voor dit idee en anderzijds nazaten die  zijn gevestigd in de gemeente, aansporen om vergevingsgezind te zijn en met vereende  krachten te werken aan de ontwikkeling van onze geliefde stad Vlaardingen.

14-04-2023