Fractie Boers/Heel De Stad stelt vragen aan college

Stop de noodopvang voor asielzoekers, start de noodopvang voor Vlaardingers

 Stop de noodopvang voor asielzoekers, start de noodopvang voor Vlaardingers

De Fractie Boers / Heel De Stad is tegen uitsluiting van wie dan ook. ,,Wij begrijpen heel goed dat landelijk acute noodopvang nog steeds een grote behoefte is”, aldus de Fractie Boers / Heel De Stad. Maar toch zien wij graag dat eerst de problemen voor de Vlaardingers worden opgelost voordat we er nieuwe problemen bijkrijgen.

Aanleiding is de opvallende uitspraak die staatssecretaris van Asiel, Ankie Broekers-Knol, op haar laatste dag heeft gedaan. Het is een opvallende bekentenis. In antwoord op Kamervragen stelt ze in zoveel woorden dat het kabinet gemeenten niet kan dwingen tot opvang van asielzoekers.  "Dan kunnen we hier ook wel mee stoppen", aldus Tim Thiel, die de gemeente om opheldering vraagt.

Fractie Boers / Heel De Stad zegt:

Stop de noodopvang direct voor asielzoekers.

Start de noodopvang direct voor Vlaardingers.

Schriftelijke vragen: stop de noodopvang voor asielzoekers, start de noodopvang voor Vlaardingers

Achtergrond

De voorbereidingen voor de acute noodopvang van asielzoekers in Rhoon worden per direct stopgezet. Dat maakt de gemeente Albrandswaard bekend in een persbericht. 

ad.nl/rotterdam/albrandswaard-stopt-per-direct-met-voorbereiding-van-opvang-vluchtelingen

Aanleiding is de opvallende uitspraak die staatssecretaris van Asiel, Ankie Broekers-Knol, op haar laatste dag heeft gedaan. Het is een opvallende bekentenis. In antwoord op Kamervragen stelt ze in zoveel woorden dat het kabinet gemeenten niet kan dwingen tot opvang van asielzoekers.   

De Fractie Boers is tegen uitsluiting van wie dan ook. ,,Wij begrijpen heel goed dat landelijk acute noodopvang nog steeds een grote behoefte is”, aldus de Fractie Boers / Heel De Stad. Maar toch zien wij graag dat eerst de problemen voor de Vlaardingers worden opgelost voordat we er nieuwe problemen bijkrijgen.

Onze aanpak: 

Stop de noodopvang direct voor asielzoekers.

Start de noodopvang direct voor Vlaardingers.

Overeenkomstig art. 155 van de Gemeentewet en art. 34 van het Reglement van Orde stelt raadslid Tim Thiel (Fractie Boers) u de volgende vragen:

Bent u bereid de noodopvang per direct te stoppen? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid de noodopvang om te turnen naar een noodopvang voor Vlaardingers? Zo nee, waarom niet?

Lees ook: fractie-boers-is-nu-heel-de-stad

 

13-01-2022