Spoedeisende zorg 24 uur per dag beschikbaar

Spoedeisende zorg 24 uur per dag beschikbaar

VLAARDINGEN – De gemeenteraad van Vlaardingen roept het ziekenhuis Franciscus op om de spoedeisende hulppost in Schiedam ‘s nachts open te houden. Op initiatief van het CDA nam de raad gisteren met grote meerderheid een motie met deze strekking aan. Inwoners van Vlaardingen en andere regiogemeenten moeten nu in de nachtelijke uren voor spoedeisende hulp naar het ziekenhuis in Rotterdam.

Het Franciscus Gasthuis ging een paar jaar geleden over tot de nachtsluiting in Schiedam. Dat zou een tijdelijke maatregel zijn. Wel bleef de huisartsenpost dag en nacht open. Maar als bijvoorbeeld al een simpele röntgenfoto nodig is, moet de patiënt daarvoor alsnog naar Rotterdam.

De Tweede Kamer vindt acute zorg in de regio van groot belang en legde dat vast in een nieuwe wet. Die wet geldt sinds 1 januari 2022 en schrijft voor dat een besluit om de acute zorg te veranderen zorgvuldig moet worden genomen. De raad van Vlaardingen wijst erop dat volgens de wet het Franciscus Gasthuis voor de nachtelijke sluiting van de acute zorg eerst moet overleggen met huisartsen, verzekeraars én gemeentes.

CDA-fractievoorzitter Roel Veugelers, en indiener van de motie: “De gemeenteraden van Schiedam en Maassluis hebben naar aanleiding van onze motie een vergelijkbare motie aangenomen. Daarmee geven we als drie gemeenten het duidelijke signaal af dat de regio wil beschikken over een spoedeisende hulppost die 24 uur per dag beschikbaar is. Belangrijk, want het gaat om een regio met 200.000 inwoners. Die hebben recht op een volwaardig ziekenhuis.” Veugelers maakt de vergelijking met Nijmegen: “Die stad heeft minder inwoners, maar er zijn daar 9 ziekenhuizen.”

Onlangs besloot het Fransicus Gasthuis ook al om de geboortezorg op de locatie Schiedam te sluiten. Het CDA hoopt dat Franciscus ook dat besluit terugdraait en de geboortezorg weer zal aanbieden in het ziekenhuis in Schiedam. Veugelers: “We hebben recht op een volwaardig ziekenhuis!”

10-07-2022