SP: voorkom uitbuiting van Oekraïense oorlogsvluchtelingen

SP: voorkom uitbuiting van Oekraïense oorlogsvluchtelingen

Oorlogsvluchtelingen uit de Oekraïne worden door uitzendbureaus op grove wijze uitgebuit. Zo blijkt uit een artikel van RTL Nieuws op 2 juni.1 Namens de SP heeft raadslid Maurice van Beers hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen en pleit voor een meldpunt waar Oekraïense oorlogsvluchtelingen en arbeidsmigranten terecht kunnen om uitbuiting te voorkomen.

Uit het nieuwsartikel blijkt dat de vluchtelingen worden tewerkgesteld via uitzendbureaus in het Westland. In hun contract is opgenomen dat bij overtreding van de regels van het uitzendbureau de vluchtelingen gedeporteerd worden naar de Oekraïne. Het is hun verboden contact te hebben met de tuinders over arbeidskwesties

Het is schandalig dat oorlogsvluchtelingen uit de Oekraïne die uit een vreselijke situatie komen en een nieuw leven moeten opbouwen slachtoffer worden van malafide uitzendbureaus en werkgevers. Dit soort praktijken zijn helaas niet nieuw. Arbeidsmigranten, die ook veel in Vlaardingen wonen, hebben al veel langer te maken met dit soort uitbuiting. Zij zijn nodig omdat werkgevers niet bereid zijn een loon te betalen dat voor Nederlandse begrippen voldoende is om van te bestaan. Deze arbeidsmigranten zijn kwetsbaar voor uitbuiting. Hun werkgever is vaak hun huurbaas, vervoerder en zorgverzekeraar waardoor ze in een afhankelijks positie zitten en hun mond niet open kunnen doen. Nu blijkt dat ook Oekraïense oorlogsvluchtelingen slachtoffer worden van dit soort praktijken. Dit is onderdeel van de wetmatigheden van een kapitalistisch economie die alleen is geïnteresseerd in zo’n hoog mogelijke winsten ten koste van mensen.

Het is nog niet bevestigd of de zaken waar RTL-nieuws en vakbond CNV zich op baseren ook spelen in Vlaardingen. Het grote aantal arbeidsmigranten welke in de stad wonen, uitgebuit door huisjesmelkers en uitzendbureaus, maakt het zeer waarschijnlijk dat de gesignaleerde praktijken ook spelen in onze gemeente. Temeer er nu steeds meer Oekraïners worden opgevangen en plannen zijn voor een opvang locatie in de Westdijk. “Voorkomen is beter dan genezen” stelt raadslid Maurice van Beers, en daarom vraagt de SP het college de mogelijkheden te onderzoeken om een meldpunt op te richten waar Oekraïense oorlogsvluchtelingen en arbeidsmigranten terecht kunnen in samenwerking met de arbeidsinspectie en de vakbonden.

De volgende vragen zijn aan het college gesteld:

Wat is u reactie op het bovengenoemd bericht? 

Wat is uw reactie op de contractvormen die in het artikel worden aangehaald? 

Bent u het er mee eens dat arbeidsuitbuiting van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne via ‘werkgevers’ en ‘uitzendbureaus’ onacceptabel is?

Heeft u informatie of dit soort uitbuiting van oorlogsvluchtelingen uit de Oekraïne via ‘uitzendbureaus’ en ‘werkgevers’ gevestigd ook in Vlaardingen plaatsvindt?

Mocht deze informatie niet beschikbaar zijn, voelt u de urgentie om hierover snel informatie in te winnen? 

Mocht blijken dat ook bedrijven in Vlaardingen zich aan deze praktijken schuldig maken, hoe gaat u deze bedrijven hierop aanspreken? 

Bent u het met de SP eens dat dit soort ‘werkgevers’ en ‘uitzendbureaus’ die het in hun hoofd halen om mensen op deze manier uit te buiten nooit meer in de positie zouden mogen komen waarin herhaling mogelijk is? 

Bent u het er mee eens dat voorkomen beter is dan genezen en daarom de vinger aan de pols te houden om te voorkomen dat dit soort uitbuiting ook in Vlaardingen plaatsvindt?

Bent u bereidt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een meldpunt in samenwerking met vakbonden en arbeidsinspectie waar Oekraïense oorlogsvluchtelingen en arbeidsmigranten uitbuiting door ‘uitzendbureaus’ en ‘werkgevers’ kunnen melden?

13-06-2022