Rijk investeert 21,3 miljoen euro in de ontwikkeling van de Rivierzone in Vlaardingen

Rijk investeert 21,3 miljoen euro in de ontwikkeling van de Rivierzone in Vlaardingen

De Rivierzone ontwikkelt zich tot een leefbare en stoere stadswijk die het centrum van Vlaardingen met de Nieuwe Maas verbindt. Projectontwikkelaars bouwen hier binnen tien jaar meer dan 2.450 woningen. Daarnaast komen er voorzieningen zoals scholen, zorg en bedrijvigheid, en de infrastructuur wordt integraal aangepakt. Op 13 september diende het college hiervoor twee subsidieaanvragen in bij het Rijk. Vandaag werd duidelijk dat 21,3 miljoen euro (exclusief btw) wordt toegekend aan Vlaardingen voor de Rivierzone uit de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur.

Wethouder Rivierzone Bart Bikkers: “We zijn als college blij dat het Rijk de ontwikkelingen in Vlaardingen ondersteunt. Dit is een belangrijke stap voor onze stad en regio. We zijn vol vertrouwen dat ook de tweede subsidie wordt toegekend, de Woningbouwimpuls van 5,9 miljoen euro.”

Woningbouwimpuls (WBI) randvoorwaardelijk 
In december wordt duidelijk of de WBI van 5,9 miljoen euro inderdaad ook wordt toegekend, die tevens randvoorwaardelijk is voor de uitkering van de Versnellingsgelden. In totaal heeft het college van B&W een bedrag van 27,2 miljoen euro (exclusief btw) aangevraagd bij het Rijk. 

Leefbare aantrekkelijke stad
De Rijksbijdragen zijn nodig voor investeringen in de publieke ruimte, bijvoorbeeld voor groen en infrastructuur. De doorstroming van verkeer wordt verbeterd, er komt ruimte voor veilige fiets- en wandelroutes en het Maaspark is onderdeel van het gebied. Wethouder Bouwen & Wonen Ivana Somers-Gardenier: “Ook de mix van prijsklassen van woningen is van belang. Met de ontwikkeling van de Rivierzone werken we aan een sterke, sociale en leefbare stad.”

Aan de slag
De gemeente verwacht begin komend jaar te starten met het proces voor de inrichting van de openbare ruimte en de hoogwateraanpak. De verwachting is dat projectontwikkelaars komend jaar al kunnen gaan bouwen.

Meer weten? 
Op 16 februari organiseren de gemeente en projectontwikkelaars een bijeenkomst over de ontwikkelingen in de Rivierzone. Meer informatie volgt op www.vlaardingen.nl/rivierzone en de digitale nieuwsbrief. 

15-11-2022