Openbare besluiten B&W van 11 april 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W van 11 april 2023

Bekrachtiging parafenbesluit raadsmemo bestemmingsplan Kethelweg-Plein Emaus: verplaatsing besluitvorming
Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit raadsmemo bestemmingsplan Kethelweg-Plein Emaus: verplaatsing besluitvorming bekrachtigd.

Toelichting: 
Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om de behandeling van het bestemmingsplan Kethelweg-Plein Emaus uit te stellen. Omwonenden hebben bij het college een voorstel gedaan tot aanpassing van het plan. Deze aanpassingen worden besproken met de ontwikkelende partij om na te gaan of er iets met deze aanpassingen gedaan kan worden.
De uitkomsten van dit overleg worden vervolgens voorgelegd aan omwonenden, waarbij er een participatiemoment wordt toegevoegd aan het proces. Dit valt onder de randvoorwaarden van de omgevingswet en draagt hopelijk bij aan een bredere gedragenheid.

Incidentele compensatie aan Stichting Winterterras
Het college van burgemeester en wethouders heeft voorgenomen het besluit om een extra incidentele subsidie ad € 25.000,- ter compensatie van het tekort Winterterras 2022-2023 te beschikken aan Stichting Winterterras.

Toelichting:
Afgelopen winter was de tweede editie van het Winterterras in het Oranjepark. Het Winterterras werd goed bezocht en gewaardeerd door een brede groep Vlaardingers. Helaas kreeg de Stichting Winterterras toch te maken met financiele tekorten. De stichting heeft het college daarom gevraagd om bij te springen met een extra bijdrage. Op het afgelopen Winterterras vielen bijvoorbeeld de horeca-inkomsten tegen en zag de stichting zich genoodzaakt om personeel in te huren omdat er onvoldoende vrijwilligers gevonden werden.

Het college benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van organisatoren voor de financiën van een evenement of activiteit. Toch heeft het college besloten om de Stichting Winterterras eenmalig extra te ondersteunen met een incidentele subsidie om zo een faillissement van de stichting te voorkomen. Het college kiest hiervoor omdat het het Winterterras van grote toegevoegde waarde voor de stad vindt en dit evenement graag wil behouden voor de stad. Het college benadrukt daarbij wel dat de stichting volgend jaar met een sluitende begroting moet komen.

Raadsbijeenkomsten
Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsmemo over de lange termijn agenda (LTA) vastgesteld.

Toelichting:
De lange termijnagenda is een instrument ter ondersteuning van de planning en control cyclus. Het biedt een overzicht van de onderwerpen en stukken die de komende periode worden aan de gemeenteraad. Op 14 maart jl. heeft u van ons een laatste versie ontvangen.

11-04-2023