ONS.Vlaardingen maakt zich ernstig zorgen

'Aanslagen op bedrijfspand vragen om serieuze maatregelen'

VLAARDINGEN - Politieke partij ONS.Vlaardingen maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van de inwoners naar aanleiding van de jongste aanslagen op een in een woonwijk gevestigd bedrijfspand van een loodgietersbedrijf in Vlaardingen. In een brief aan burgemeester Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen stellen zij daarom een aantal vragen waarin de ongerustheid wordt uitgesproken.

ONS.Vlaardingen maakt zich ernstig zorgen

Recentelijk heeft Vlaardingen wederom nationale aandacht gekregen, echter niet vanwege ons 750-jarige stadsrechtenfeest of de beste haring van Nederland, maar vanwege extreem explosie geweld, zoals we normaal alleen kennen uit steden zoals bijvoorbeeld Rotterdam. Eerder dit jaar werden we al geconfronteerd met vergelijkbare situaties, waarbij we uw hulp hebben ingeroepen voor extra maatregelen.

Ondanks onze wetenschap dat u hier serieus naar kijkt, lijkt het erop dat we de controle over de veiligheid in de stad aan het verliezen zijn. De afgelopen week alleen al zijn er meerdere aanslagen gepleegd in Vlaardingen en lijken de al genomen maatregelen dit niet tegen te houden.

Om deze reden stellen wij de volgende vragen:

VRAGEN
Het college wordt verzocht de volgende vragen, schriftelijk te beantwoorden:

ONS.Vlaardingen vroeg in haar vorige vragen over de geweldsgolf of de koninklijke marechaussee (Kmar) ingezet kon worden tegen dit extensieve geweld. Hierop verklaarde de burgemeester het volgende: “De politie ziet op dit moment geen aanleiding om gebruik te maken van de in de wet geregelde bijstand. Mocht hier in de toekomst – gelet op het voornoemde – wel reden en gelegenheid toe gezien worden, zal dit in overweging genomen worden“. ONS.Vlaardingen ziet nu, meer dan ooit, aanleiding daarom de volgende vraag.

1. Heeft de burgemeester reeds een verzoek ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor bijstand van de Koninklijke Marechaussee? Indien dit niet het geval is, wat is dan de reden hiervoor? Indien dit wel het geval is, wanneer kunnen we het donkerblauw in Vlaardingen verwelkomen?

2. Vlaardingen is niet de enige Nederlandse stad die te maken heeft met dergelijk aanslagen. Is er vanuit het rijk en/of andere gemeenten een aanbod geweest om gezamenlijk op te treden tegen deze aanslagen? Zo ja, zijn deze initiatieven bekend? Zo nee, overweegt de burgemeester van Vlaardingen hierin het voortouw te nemen?

3. De aanslagen op Vlaardingse straten treffen niet alleen de fysieke omgeving maar ook het veiligheidsgevoel van de Vlaardingers. Wat doet de gemeente met de zorgen van Vlaardingers die zich bedreigd voelen door deze grootstedelijke praktijken?

4. Hoe communiceert de gemeente met de Vlaardingers na een aanslag? Indien dit niet gebeurt, wat is dan hiervoor de reden? Indien dit wel gebeurt, op welke wijze en op welke schaal? Overweegt de gemeente een tijdelijk informatiepunt ter plaatse na een aanslag, waar bezorgde Vlaardingers in gesprek kunnen gaan met vertegenwoordigers van de gemeente? Zo nee, waarom niet?

12-12-2023