ONS.Vlaardingen is gestuntel zat

'Aanpak energie armoede moet stukken beter'

ONS.Vlaardingen reageert geschrokken op het gebrek aan plannen tegen energiearmoede. In de commissievergadering van 22 september kwam naar voren dat de gemeente Vlaardingen (net als alle andere gemeentes) beschikt over de zo genoemde specifieke uitkering (SPUK) Energiearmoede. Toen de presentatie tijdens de commissie gegeven werd moesten we constateren dat er nog niks op papier stond, sterker nog, de presentatie bevatte zelfs een geldbedrag1 dat op navragen van ONS.Vlaardingen steunraadslid Pince van der Aa zelfs 50% lager was dan het echte bedrag.

ONS.Vlaardingen is gestuntel zat

In november van vorig jaar besloot het kabinet geld vrij te maken om huishoudens die slecht bestand zijn tegen een stijgende energierekening, tegemoet te komen. 150 miljoen euro werd verdeeld onder alle Nederlandse gemeente aan de hand van een TNO-onderzoek2. Vlaardingen zou hierdoor meer dan 400.000 euro ontvangen3. Dit geld, bedoelt om slechte woningen in Vlaardingen te voorzien van energiebesparende maatregelen werd in januari al gestort4. In juni werd het zelfs verdubbelt naar bijna 900.000 euro5. Hierdoor konden de geplande maatregelen breder en beter genomen worden.

In de raadscommissie werd echter bekend dat het plan van aanpak, bijna een jaar na het ontvangen van het eerste bedrag, nog steeds op zich laat wachten. Bijzonder aangezien het belang van een plan van aanpak juist in deze tijd zo urgent is.

ONS.Vlaardingen steunraadslid Thijs Pince van der Aa: “We ontvangen dagelijks berichten van Vlaardingse inwoners die door het ijs gaan zakken. Wij schrikken daarom ook van de foute informatie in de presentatie en het gebrek aan plannen van het college. Voor ONS.Vlaardingen heeft dit nu de hoogste prioriteit”.

Daarom stelt ONS.Vlaardingen de volgende vragen, het kan toch niet zijn dat we dit geld echt al bijna een jaar hebben en dat de energierekeningen van de Vlaardinger hiermee niet voor de winter gedrukt kan worden.

Vragen SPUK-energiearmoede

Aan het college van B&W,

TOELICHTING

In de commissie ‘energie en armoede’ van 22 september leek het erop dat het college nog geen idee had wat te doen met geld dat eind vorig jaar vrij gemaakt is om inwoners met energiearmoede tegemoet te komen.

Omdat deze commissie meer vragen op deed dan antwoorden gaf hebben wij de volgende artikel 34 vragen aan het college.

VRAGEN

Het college wordt verzocht de volgende vragen, schriftelijk te beantwoorden:

- Is het college op de hoogte van het onderzoek van TNO “de feiten over energiearmoede in Nederland, inzicht op nationaal en lokaal niveau”?

- Is het college op de hoogte van de nota van wijzigingen van de tweede kamer van 10 november 2021 waarin 150 miljoen euro werd vrijgemaakt voor het tegemoetkomen van kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening?

- Is het juist dat in december 2021 het college op de hoogte is gesteld van dit bedrag middels een brief van BiZa met daarin de kaders voor het uitgeven van dit geld?

- Klopt het dat de gemeente Vlaardingen sinds januari 2022 over het Vlaardingse deel kan beschikken?

- Klopt het dat in juni 2022 dit bedrag is verdubbeld? Zo ja, wat is dan het totale bedrag waar de gemeente Vlaardingen over kan beschikken?

- Uit de commissievergadering van 22 september konden wij niet anders dan de conclusie trekken dat de gemeente Vlaardingen nog geen plan heeft voor het besteden van deze SPUK gelden. Is deze conclusie juist? Zo ja, wanneer komt het plan. Zo nee, wanneer zouden we dan dit plan mogen ontvangen?

In de presentatie van de commissie ‘Energie & armoede’ -die eigenlijk energiearmoede had moeten zijn- werd ons ook verteld dat het aantal huishoudens in energiearmoede behoorlijk afweek van het door de tweede kamer vastgestelde aantal. De tweede kamer stelde in de eerste nota van wijzigingen namelijk het aantal huishoudens in energiearmoede op 1657, de gemeente Vlaardingen beweert dat dit rond de 5000 huishoudens ligt.

- Wat is nu het exacte aantal Vlaardingse huishoudens in energiearmoede?

- Hoe kan het zijn dat de gemeente Vlaardingen op dit aantal huishoudens komt?

- Mocht het aantal inderdaad rond de 5000 zijn, hebben we dan wel genoeg aan het door BiZa geleverde bedrag? Zo niet, hoe kan de gemeente Vlaardingen veder helpen?

06-10-2022