Nieuwbouw voor twee scholen op locatie Hofsingel

Nieuwbouw voor twee scholen op locatie Hofsingel

VLAARDINGEN - Het college wil de basisscholen Johannes Calvijn en Het Christal gaan vestigen op de Hofsingel 82 - 84. Het college denkt hierbij aan nieuwbouw voor een gezamenlijk schoolgebouw voor beide scholen. Hieronder kun je het door de gemeente hierover verstuurde persbericht integraal lezen.

De basisscholen Johannes Calvijn en Het Christal hebben aangegeven te willen gaan samenwerken en dat deze samenwerking versterkt wordt wanneer zij samen in één schoolgebouw gehuisvest worden. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. In het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs (IHP) van de gemeente Vlaardingen was al rekening gehouden met nieuwbouw voor deze twee scholen.

Het college heeft nu het voornemen uitgesproken om deze scholen te vestigen op de Hofsingel 82 - 84. Op deze locatie is op dit moment het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de gemeente gevestigd. Zij verhuizen naar het stadskantoor waardoor de locatie vrijkomt voor een andere bestemming. 

Gebruikers van de locatie zoals de Stichting Stadslandbouw en Maaltijden Op Maandag (MOM) die nu tijdelijk gratis gebruik konden maken van deze gemeentelocatie, zijn op de hoogte van de geplande nieuwbouw. Er is ook met verschillende omwonenden gesproken. Belangrijke punten die uit de gesprekken naar voren kwamen zijn behoud van het groene karakter, tegengaan van geluidsoverlast en verkeersdruk. Nu het college akkoord is gegaan met het voornemen om hier de scholen te vestigen volgt een haalbaarheidsonderzoek. Hierin wordt ook participatie meegenomen en een onderzoek naar de verkeerscirculatie. Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek volgt een definitief besluit.

Wethouder Koen Kegel (Onderwijshuisvesting): “Wij snappen dat deze plannen vragen en zorgen oproepen. Namens het college wil ik benadrukken het belangrijk te vinden dat omwonenden en betrokken partijen in goed overleg worden meegenomen in de verdere planvorming. Vanaf juni zijn wij in gesprek gegaan met alle betrokken partijen: bewoners, Stichting Stadslandbouw, Maaltijden Op Maandag en Pannenkoekenhuis 't Hof. Op korte termijn zal er een bijeenkomst worden georganiseerd waarin wij inzicht geven in het verdere proces en waar mogelijk ook de antwoorden op vragen en zorgpunten aan bod komen. Er liggen nog geen concrete ontwerpplannen. Die gaan nu uitgewerkt worden en dit willen wij graag in goed overleg doen met alle betrokken partijen.” 
 

 

07-09-2022