Minister besluit dat Stichting Islamitisch College een basisschool mag starten in Vlaardingen

Minister besluit dat Stichting Islamitisch College een basisschool mag starten in Vlaardingen

Gisteren, dinsdag 31 mei 2022, heeft minister Wiersma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het besluit genomen dat de Stichting Islamitisch College (SIC) een islamitische basisschool mag starten in Vlaardingen. De minister heeft dit besluit genomen op basis van een nieuwe wet: Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. De stichting heeft gebruik gemaakt van deze nieuwe wet en heeft bij het ministerie een aanvraag gedaan voor het starten van een nieuwe school in Vlaardingen.

 De aanvraag voldoet volgens het ministerie aan alle voorwaarden. De school moet op basis van het besluit uiterlijk in augustus 2023 van start gaan. Als gemeente moeten wij - als er geen bezwaar gemaakt wordt door derden - uitvoering geven aan het besluit van de minister en hebben wij de verplichting om te zorgen voor onderwijshuisvesting.

Meer Ruimte voor Nieuwe scholen
In 2021 is de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen ingegaan. Doel van deze nieuwe wet is om het aanbod van de scholen beter aan te passen aan de veranderende vraag vanuit de samenleving. De belangstelling van ouders en leerlingen en de verwachte onderwijskwaliteit staan centraal in de wet.

De eisen die gesteld worden aan de nieuwe scholen op het gebied van onderwijskwaliteit zijn tegelijkertijd aangescherpt. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt vooraf aanvragen voor het starten van een nieuwe school. De plannen rondom burgerschapsonderwijs zijn bijvoorbeeld expliciet onderdeel van deze beoordeling. Zo zoekt het rijk naar een goede balans tussen ruimte bieden en regels stellen.

Besluit
De Stichting Islamitisch Onderwijs heeft al twee basisscholen in Schiedam en binnenkort ook één in Delft. Zie ook besluit start nieuwe scholen op rijksoverheid.nl

Eerdere verzoeken
Voordat de nieuwe wet van kracht werd, werden initiatieven voor het stichten van nieuwe scholen bij gemeenten ingediend. Stichting Islamitisch College heeft in de afgelopen jaren meerdere aanvragen ingediend bij de gemeente Vlaardingen om een school te starten. De ingediende aanvragen zijn beoordeeld op basis van de toen geldende wet- en regelgeving en op basis daarvan niet gehonoreerd.

01-06-2022