Vlaardingen heeft op 15 maart een oefenstembureau

Last met politieke praktijk?

Last met politieke praktijk?

Op woensdag 15 maart gaan we naar de stembus. Op deze dag zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen 2023. Voor mensen die nog nooit gestemd hebben of dit spannend vinden, richt de gemeente Vlaardingen voor het eerst een oefenstembureau in. Daar wordt stap voor stap uitgelegd hoe het stemmen werkt. Na het oefenen kan men in het officiële stembureau (in hetzelfde pand) officieel een stem uitbrengen.

Mensen met een verstandelijke beperking, taalachterstand of laaggeletterdheid maken nog altijd veel minder gebruik van hun stemrecht dan andere kiezers. Dit komt onder meer omdat zij niet weten dat zij mogen stemmen of niet weten hoe het stemmen precies werkt. Voor deze mensen richt de gemeente Vlaardingen op de dag van de verkiezingen (15 maart 2023) in de kerkzaal van het Leger des Heils (ingang Sneeuwbalstraat) een oefenstembureau in.

Het oefenstembureau is voor iedereen. Dus bijvoorbeeld ook voor mensen die nog nooit gestemd hebben of niet weten hoe het werkt. In het oefenstembureau is begeleiding aanwezig. Zij leggen stap voor stap uit hoe het werkt in een stembureau.

Daarna officieel stemmen
In het oefenstembureau kan niet alleen worden geoefend. De oefenaars, die officieel mogen stemmen, kunnen meteen doorlopen naar het ‘echte’ stembureau dat ook in de kerkzaal is om daar hun officiële stem(-men) uit te brengen.

Kerkzaal Leger des Heils
Het oefenstembureau is in de kerkzaal van het Leger des Heils (ingang Sneeuwbalstraat) en is net als de officiële stembureaus geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

07-02-2023