(Steun)raadsleden maken digi-keuze

Laptop of iPad?

Laptop of iPad?

Onlangs werd de Vlaardingse raad voor de keuze gesteld: iPad omruilen voor een laptop of niet? De reden hiervoor was dat een deel van de gemeenteraad in 2022 bij de Griffie aangaf niet tevreden te zijn met de huidige ICT-voorzieningen.

Op basis hiervan is bij raadsleden geïnventariseerd welke wensen en eisen zij hadden op dit vlak. Hieruit bleek dat meerdere ICT-middelen mogelijk waren, die voldoen aan het digitale raadspakket. Hieronder de keuze uit een laptop of iPad. Omdat er geen unanieme voorkeur bestond is besloten de (steun)raadsleden per persoon te laten kiezen.

Hoeveel geld is met deze operatie gemoeid?
De kosten voor ICT-middelen voor 57 (steun)raadsleden zijn ongeveer €32.000,00 (laptops en iPads) en €285,00 euro per maand aan het totaal van data-abonnementen.

Een groot deel van deze kosten is gedekt vanuit bestaande ICT-budgetten in de begroting, omdat er rekening wordt gehouden met de vervanging van ICT-middelen om de zoveel tijd (afschrijvingstermijn) én met het faciliteren van (steun)raadsleden bij het uitvoeren van hun werk (in principe eens per raadsperiode).

De keuze voor een laptop brengt wel extra kosten met zich mee, omdat deze beduidend duurder is (circa €800,00 euro per stuk) dan een iPad (circa €380,00 euro per stuk). Nu maken 17 (steun)raadsleden gebruik van een laptop en 40 van een iPad.

09-02-2023