Langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen locatie Vergulde Hand West gaat door

Langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen locatie Vergulde Hand West gaat door

De langdurige opvang voor Oekraïense vluchtelingen op locatie Vergulde Hand West gaat door. Het college heeft op donderdag 23 juni ingestemd met de businesscase. Staatssecretaris Eric van der Burg heeft namens het Rijk ook ingestemd met de businesscase. Op korte termijn worden de handtekeningen gezet en wordt gestart met het bouw- en woonrijp maken van de locatie. In oktober moeten de eerste 100 flexwoningen in gebruik worden genomen.

Burgemeester Bert Wijbenga: “Dit is natuurlijk goed nieuws. Ik ben er trots op dat wij als Vlaardingen, met een bijzondere band met Oekraïne, een bijdrage kunnen leveren aan de opvang van ontheemde Oekraïners. Op deze locatie kunnen zij op een humane manier voor een langere tijd wonen. Het was nog even spannend, maar het is geweldig dat het gelukt is. En dat hiermee de motie van de gemeenteraad, om ons hiervoor in te zetten, vervuld is.”

Samenwerking
Niemand weet hoe lang de oorlog nog duurt en ook niet wanneer mensen weer veilig terug kunnen naar hun land. Naast noodopvang voor de korte termijn is er daarom ook behoefte aan opvang voor langere tijd. Samen met de gemeente Lansingerland en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) doet de gemeente Vlaardingen mee aan een pilot. De opvanglocatie is in eerste instantie voor drie jaar beschikbaar.

Staatsecretaris Eric van der Burg: "Ik ben erg blij dat we samen met de gemeente Vlaardingen, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en verschillende organisaties - zoals bouwers, scholen en maatschappelijke organisaties - dit plan van de grond hebben gekregen. Een voorbeeld van een mooie samenwerking. Er is door iedereen hard gewerkt om dit op korte termijn te realiseren. We bieden vluchtelingen uit Oekraïne met deze pilot een stabiele basis voor huisvesting, zorg en werkgelegenheid."

Flexwoningen
In de eerste fase worden 100 flexwoningen op deze locatie geplaatst. In totaal komen er 408 flexwoningen, die onderdak bieden kunnen bieden aan 762 Oekraïners. Wethouder Wonen Ivana Somers: “Het gaat om woningen met een levensduur van minimaal 15 jaar die demontabel en verplaatsbaar zijn. De woningen kunnen dan later voor Vlaardingse en regionale woningzoekenden ingezet worden. Overigens onderzoeken we op dit moment ook op andere plekken in de stad hoe we versneld woningen kunnen realiseren voor Vlaardingse woningzoekenden.”

Maatschappelijke impact
In de businesscase is ook in kaart gebracht wat het betekent voor zaken als onderwijs, zorg en andere voorzieningen om tijdelijk Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden. Er komt een multifunctioneel gebouw voor bijvoorbeeld een basisschool, opvang en ontmoeting. We gaan ons actief inzetten om ervoor te zorgen dat de Oekraïense volwassenen aan het werk kunnen gaan of als dat niet mogelijk is vrijwilligerswerk gaan doen. Daarnaast willen we opvang bieden aan mensen met een beroep waar behoefte aan is, zoals bijvoorbeeld docenten en zorgpersoneel, zodat we de druk op bepaalde sectoren niet verder verhogen.

Locatie Vergulde Hand West
Het terrein is door de metrolijn gescheiden van de Westwijk, maar de (wandel- en fiets)afstand tot het openbaar vervoer en andere voorzieningen zoals supermarkten is niet heel ver. De locatie is op dit moment in gebruik als gronddepot door Baak/RWS en de grond is geschikt voor woningbouw.

Op korte termijn nodigen we ondernemers van De Vergulde Hand West en inwoners aan de zuidkant van de Westwijk uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst lichten we de plannen toe en kunnen inwoners en ondernemers hun vragen stellen. 

23-06-2022