Koen Kegel: Vazal energiebedrijven?

Mogelijk wethouder op voorhand verdacht

In 2019 werd Koen Kegel betrapt op het “communiceren” via een nepaccount. Het kwam hem binnen de lokale politiek slechts op een uitbrander te staan daar waar Durk Pool (VVD) in Friesland op 7 april jl. per direct de Provinciale Staten diende te verlaten. Kegel werden zijn landelijke ambities door D66 ontnomen.

Koen Kegel: Vazal energiebedrijven?

Dat D66 voortijdig opstappende wethouders (Sebastiaan Nieuwland en Jules Bijl, red.), ten faveure van een burgemeesterspost, leverde zette de democraten verder in de schaduw. D66 werd, en niet enkel in de Vlaardingse wandelgangen, gekenschetst als een onbetrouwbare partij.

Vanwege een tekort aan zetels om een meerderheidscollege te kunnen wormen vergrepen VVD, VV2000/LV, CDA, GL (totaal 15 zetels) zich aan een gretig CU/SGP en D66 (2 zetels elk). De verbazing in Vlaardingen was groot. Stond D66 niet in het verdachtenbankje? Dat nota bene Koen Kegel werd aangemerkt als mogelijk wethouder deed hier en daar de gemoederen hoog oplopen.

Los nog van het feit dat D66 te boek staat als een onbetrouwbare partner is er de nodige scepsis ten aanzien van zijn geopperde portefeuille: nieuwe energie. Hieronder vallen: energietransitie, duurzaamheid, milieu, et cetera.

Koen Kegel werkte jarenlang als oprichter en bestuurslid voor het Vlaardings Energie Collectief. Niet alleen zorgt dit collectief ervoor dat inwoners aandelen kunnen kopen in windmolens, maar ook dat deze worden geëxploiteerd. Een feit dat tot voor kort te lezen viel op LindkedIn-pagina en nog enkel op de D66-site. Kenners zijn bang dat benodigde handtekeningen al te makkelijk onder contracten zullen verschijnen.

Morgen, maandagavond 23 mei, wordt het beoogde college beëdigd. Tenzij de raad anders beslist. Een deel van de politiek en kenners uit andere kring is bang dat Kegel straks probleemloos als een celebrity handtekeningen uit gaat delen. Niet om zijn gedachte fans te plezieren is men bang voor belangenverstrengeling. En wie net als Kegel appelen vaart, die zal ze eten ook.

Met Koen Kegel mogelijk aan het wethouderlijk roer en mevrouw Cora Wijbenga-van Nieuwenhuizen (de echtgenote van de huidige burgemeester, red.) die vorig jaar de overstap maakte naar Vereniging Energie-Nederland weet Vlaardingen welhaast één ding zeker en dat is dat energie een terugkerend fenomeen en hoog op de gemeentelijke raadsavonden zal prijken.

Aan de lokale raad hier morgenavond iets van te vinden.

22-05-2022