Meerjarenbegroting gepresenteerd

Herstel maar, herstel maar, herstel maar!

Herstel maar, herstel maar, herstel maar!

Een stad besturen is één ding. Daarbij een gedegen financiële onderbouwing geven is een geheel andere. Als ieder jaar zijn er de begrotingen, die aan moeten geven in hoeverre het geld door de stad kan rollen en welke doelen gerealiseerd kunnen worden. De kunst van de oppositie/het college is de boodschap immer kleurig te verpakken. Hierdoor oogt de stadse kassalade meest mooier dan Miss Nederland in 2015.

Deze aflopende termijn van vier jaar kenmerkt zich door een triumviraat aan uiteenlopende wethouders van financiën. Eerst was daar de met Europese molentjes rond hossende Arnout Hoekstra. Daarop kwam Sebastiaan Nieuwland, die zijn zetel aan Jules Bijl gaf om burgemeester van Uitgeest te worden. Jules Bijl op zijn beurt verdween onlangs om ad-interimmer te worden in Leidschendam-Voorburg. Het zal lastig voor nieuwbakken wethouder financiën Bart Bikkers zijn om een kloppende begroting op tafel te toveren. Een meesterlijke politieke zet of een duivels plan?

Koers niet veranderen
Financieel herstel is het toverwoord. Ondanks de nodige wisselingen en een allesbehalve bestuurlijk stavast wordt met trots teruggekeken op de afgelopen vier jaar. Er wordt gesteld dat de gemeente zich in financieel rustiger vaarwater bevindt. Toch realiseert Vlaardingen zich dat de weg nog lang is en bezaaid met doorns en voetangels.

Bart Bikkers: ‘De begroting is voor alle vier komende jaren sluitend, inclusief onzeker perspectief […] en alleen dan als het Herstelplan tijdig en adequaat wordt uitgevoerd. Het is een combinatie van vertrouwen en risico’s nemen. Risico’s die niet noodzakelijkerwijs bij de gemeente zelf vandaan komen.’
   Financiële overschotten inzetten om nieuw beleid ontraadt de wethouder de raad van harte vanwege de broze situatie. Eerder raadt hij het potje algemene reserve aan om eventuele tegenvallers te kunnen betalen.

Bart Bikkers: ‘Toch dient Vlaardingen verder te bouwen. Belangrijk in deze: invoering MVS-jeugdmodel, bouwen woningen (o.a. Park Vijfsluizen), ontwikkeling Zorg Innovatie Academie en invoering Omgevingswet.
    De uitvoering van het herstelplan moet je zien als het lopen van de marathon; lange adem is hierbij onontbeerlijk.’
   De wethouder blikt met trots terug op de afgelopen periode. Nu de inwoners nog.

Voetbalgezin Deltasport/CION kan zich best zorgen maken als het gaat om een nieuw onderkomen. Qua nieuwbouw werden door wethouder Ivana Somers Sporthal Westwijk, de VOP-hal en het onderhoudsplan van Zwembad de Kulk genoemd. Over Deltasport/CION zei Bikkers enkel: ‘Ik hoop dat het nog veel mooier wordt.’ Het schijnt dat de gesprekken met de verzekeraar nog altijd niet zijn afgerond […] drie jaar na dato.

O, zoals een oud-politica, thans radioverslaggeefster, het zei: ‘ze schrijven het allemaal naar zichzelf toe. Ieder jaar weer klopt het financiële plaatje als een bus … op papier.’
   En zei kan het weten. Ze heeft er zelf ook aan meegedaan. Zij weet als geen ander van de zweep en van het klappen.

Later meer in detail.

23-09-2021