HEEL DE STAD: ‘Het kan wel!’

Tempo in besluitvorming noodzaak

Misschien wel de minst politieke lokale partij heet sinds kort Heel De Stad. Dit kindje van Ron Boers en Tim Thiel voerde tot voor kort node de naam Fractie Boers. Maar niet alleen vanwege de taalkundige spitsvondigheid is voor Heel De Stad gekozen. Naast “iedereen” zit er ook het werkwoord genezen of gezond worden in verweven.

HEEL DE STAD: ‘Het kan wel!’

Boers en Thiel zijn kampioen vragenstellen. Dit doen zij niet omdat er niets beters te doen valt. Het gaat de twee erom dat vanuit de gemeente een chronisch gebrek aan informatie komt en vragen tot duidelijkheid (zou moeten) leiden. Vragen dus als signaalwerking.

Was Fractie Boers nog een rebellenclub die liefst olie op om het even welk vuurtje gooide, nu heet HEEL DE STAD een beweging te zijn die ruimte biedt aan ieder die zijn/haar mening aan de politiek wil toetsen. Boers: ‘Er is meer kennis in de stad dan op het stadhuis. Gebruik die kennis dan ook. We hebben ooit geopperd ondernemers gratis te laten meedenken op diverse gemeentelijke vlakken. Dat werd genegeerd.

Neem een man als Jan Joanknecht. Die heeft geheel voor eigen rekening en met ter zake doende bedrijven een blokkenplan ontwikkeld om de KW Haven te allen tijde droog te houden. Kosten? Circa €3 miljoen. Een schijntje als je weet wat elke overstroming direct en aan economisch derving kost. Maar werkelijk niemand uit de coalitie toont interesse. Schandalig, toch!’

Naast de geijkte paden als veilig, heel en schoon mikt HEEL DE STAD op houding en gedrag. Zowel binnen als buiten de raadszaal. Boers: ‘Iedereen kletst graag over van alles en nog wat, maar tot gerichte daden komt het niet. Neem de lokale aanbesteding. Daar was iedereen vóór. Maar wordt het stadhuis opgeknapt dan vergeet men gewoon de lokale ondernemer een offerteaanvraag te sturen. Niet lang geleden is het gehele wagenpark voor Toezicht & Handhaving geleased bij nota bene een Nissandealer uit Zoetermeer terwijl Van Mossel Nissan Hoogstad niet eens aanvraag heeft gekregen. Dat stinkt niet alleen, het is onfatsoenlijk en druist tegen gemaakte afspraken in. En dan nog de belegde broodjes. Die kwamen uit Barendrecht! Moet ik verdergaan?’

Politiek heet de publieke sector te zijn. Boers: ‘Je mogen inzetten voor je stad is toch een eer. Dan moet je niet lui in je gezondheidsstoel achteroverleunen en de 1.461 dagen aftellen die je termijn globaal duurt. Je bent verkozen om overleg te plegen met bewoners en ondernemers, dit te optimaliseren met je bestuurlijke broeders en zusters en in hoog tempo uit te voeren. De stad is net als een bedrijf geholpen met snelle actie. HEEL DE STAD hekelt het lethargische stadhuistempo.

   Ik heb jaren terug in de keuken van Leefbaar Rotterdam-wethouder Marco Pastors mogen kijken. Een verademing. Als een probleem vier opties telde om te worden opgelost zette hij twee stappen. De eerste was: “Welke oplossing past het best binnen ons beleid?” Daarop volgde: “Hoe zitten we met het budget?” En dan gaf hij het startschot en als het niet helemaal volgens plan verliep werd de route bijgesteld. Zo werkt het overal. Je moet de stad managen: gaan, en dan goed monitoren.
   Neem nu de historische panden die wegkwijnen omdat er geen geld (Lees: geen plan van aanpak, red.) is. Stel eigenaren verantwoordelijk en stel een termijn van opknap. Wie niet voldoet wordt onteigend of de gemeente zorgt voor opknap en legt de rekening bij de eigenaar neer. Dat hoeft toch niet zo lang te duren.
   Tim Thiel heeft met steun van een aantal ambtenaren een plan van aanpak gemaakt op basis van ideeën van Rotterdam en Amsterdam. Ex-burgemeester Bas Eenhoorn was enthousiast en seinde Ivana Somers in. De wethouder zei daar direct werk van te zullen maken. Nu zijn we twee jaar verder … het enige dat is gebeurd is een poster op het Spreijpand. Zonde, want Ivana kan scoren met zo’n project.’

Positief saldo?
Ron Boers lacht meewarig als hij (retorisch) vraagt: ‘Is het De Vlaardinger opgevallen dat nu al driemaal vlak voor de verkiezingen naar buiten wordt medegedeeld dat Vlaardingen financieel gezond is?’ We knikken. ‘En elke keer - en eenmaal zelfs twee dagen na de verkiezingswoensdag - werd bekend dat het saldo toch zwaar negatief was. Dat is fout voorlichten om de collegeleden in een positief daglicht te stellen. Nu zou er weer een batig saldo zijn. De waarheid is dat Vlaardingen nog altijd €40 miljoen in de min staat. Vier jaar geleden sprak Bas Eenhoorn twee dagen na de verkiezingen de trieste woorden: “Vlaardingen is bijna failliet.” Ook na zo’n ongefundeerd hosannabericht.’ 

‘In Vlaardingen ligt de lat zo laag dat je er over struikelt,’ zegt Boers terwijl hij van een buitenmaats stuk Toblerone bij zijn tweede bakje koffie geniet. Dan: ‘De politiek betaalt goed. Als wethouder verdien je zo’n €8.000,- per maand. Ik gun ze dat, maar dan wil ik er wel iets voor terugzien! Er zit te veel ambitie loze non-capaciteit in B&W. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het gebrekkige communiceren en het achterhouden van feiten, belangrijk om te kunnen debatteren.’

Drie hoofdpunten
220303 HDS LogoBoers: ‘Na 16 maart weet je dat ook dan elke cent driemaal moet worden omgedraaid alvorens je hem kunt uitgeven. Dat geeft niet; Zeeuwse zuinigheid is prima. Maar laat alle al te megalomane en onbetaalbare ideeën voor wat ze zijn en richt je sec op de stad en haar behoeften.
   HEEL DE STAD opteert voor muurschilderingen op iedere blinde muur: grijs of andere kleur. En richt je op enige tientallen per jaar. Anders wordt het weer een mijl op zeven. Vergroening is ook belangrijk omdat een mooie en prettig leefbare stad vanzelf veiliger is. En dan niet die obligate hufterproof boompjes en zouteloze struiken. HEEL DE STAD heeft op het Mendelssohnplein uit eigen budget veel en bont groen neergezet. Het lijken nu wel de tropen waar het prettig toeven is. Vergroening is in onze optiek niet het juiste woord: Wij zeggen liever verbonten.
   Daarnaast is uitlichting van je meest spraakmakende panden (met LED) een belangrijk item. De kerken, het Hollandia-gebouw, de watertoren, het Cincinnati-gebouw en noem maar op. Dat en die muurschilderingen en vergroening maakt dat alle inwoners (weer) van Vlaardingen gaan houden. Niet €2-3 miljoen uittrekken voor weer nieuwe straat- en pleinsteentjes in het centrum waarover je je nek breekt als je met naaldhakken loopt. En mik de almaar meer afkalvende markt naar de Westhavenkade en zet die op woensdag en zaterdag helemaal af. Geef de horeca extra faciliteiten en stimuleer het ondernemerschap. Dan pas ben je met je stad bezig. Nu is Vlaardingen te veel een 13 in-een-dozijn-stad. Met implementering van die drie zaken word je pas het gesprek van de dag binnen en buiten de stadsgrenzen. Toon lef en copuleer met je partner en laat de mieren met rust.’

HEEL DE STAD: ‘Het kan wel!’

Zie ook: kandidatenlijst-heel-de-stad-vlaardingen

03-03-2022