Hamit Karakus programmadirecteur Vlaardingse Westwijk

Hamit Karakus programmadirecteur Vlaardingse Westwijk

Op dinsdag 8 maart 2022 werd Hamit Karakus benoemd tot programmadirecteur van de Vlaardingse Westwijk. Vanuit deze rol zal hij zich in gaan zetten voor de bewoners van Westwijk en geeft hij invulling aan zijn wens om de wijk weer aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken.

Het college is verheugd dat hij zich wil verbinden als programmadirecteur van Westwijk. Wethouder Ivana Somers-Gardenier: “De komst van Hamit Karakus is echt een opsteker voor Westwijk. Met zijn ervaring en kennis vanuit Platform31, Rotterdam en de Eerste Kamer is hij de aangewezen persoon om deze rol op zich te nemen. De problematiek waar de inwoners van Westwijk mee te maken hebben is dermate ernstig van aard dat een gezamenlijke en langdurige inzet noodzakelijk is. De bewoners van de Westwijk verdienen dat. Kansen en perspectief op het gebied van onderwijs, werk, een veilig thuis moeten voor iedereen bereikbaar zijn.”

Burgemeester Bert Wijbenga: “Westwijk in Vlaardingen telt ruim 12.000 inwoners. De wijk oogt ruim, schoon en groen. Maar ondertussen is er zowel op straat als achter de voordeur sprake van hevige problematiek die inwoners belemmert bij het opbouwen van een leven met gelijke kansen en een gezond toekomstperspectief. Veel kinderen in de Westwijk groeien op in armoede, zonder de overtuiging dat zij zich kunnen ontplooien zoals anderen dat kunnen. Zij ervaren hindernissen rond stages en het vinden van werk en leven in een soms onveilige omgeving. Het is een gegeven dat de wijk, overheid en partners met elkaar voor deze opgave aan de lat staan. Dat Hamit Karakus zich nu verbindt aan deze moeilijke opgaven geeft me vertrouwen in de toekomst van Westwijk.”

Samen de schouders eronder
Hamit Karakus gaat samen met woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, ondernemers, politie, het werk- en participatiebedrijf Stroomopwaarts, zorg- en welzijnsinstelling Minters en de gemeente aan de slag om daadwerkelijk het verschil te maken voor inwoners van de Westwijk. Karakus: “In deze rol zal ik starten met de opzet van een flexibel programmabureau dat een netwerkfunctie krijgt in de wijk. Parallel daaraan werken we aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma gericht op het verbeteren van de leefbaarheid voor bewoners en tegelijkertijd structurele problemen voor de langere termijn aanpakt. Zodat er weer een prettige, gezonde en goed bereikbare woonomgeving ontstaat met een eigen identiteit en goede recreatiemogelijkheden.”

11-03-2022