GroenLinks trekt steun voor bouwen in het groen in

GroenLinks heeft de steun voor bouwen in het groen ingetrokken. In de gemeenteraadsvergadering van 2 februari steunde de voltallige fractie een amendement van PvdA, ONS Vlaardingen, AOV en Heel de Stad om een aantal groene gebieden in Vlaardingen voortaan uit te sluiten als nieuwbouwlocaties.

GroenLinks trekt steun voor bouwen in het groen in

Overigens haalde het amendement het net niet: 16 voor, 17 tegen. Marco van Unen van Beter voor Vlaardingen en Vera Kalf van Stadsbelangen Vlaardingen stemden mee met collegepartijen CDA, VVD, D66 en Leefbaar. Twee leden van ONS VLD waren afwezig.

Aanleiding voor de discussie was het plan van het college om een school te bouwen in stadspark ’t Hof. De raad keerde zich daar in september tegen, waarna het college een nieuw onderzoek naar geschikte locaties voor nieuwbouw aankondigde. Een deel van de raad wilde de verzekering dat er geen nieuwbouw zou plaatsvinden op locaties met hoge natuurwaarde; ’t Hof, de Heemtuin, de Krabbenplas en het Holypark. Met aannemen van het amendement zou die mogelijkheid voorgoed van de baan zijn geweest.

Omdat het amendement het niet haalde, kon verantwoordelijk D66-wethouder Koen Kegel alsnog de mogelijkheid openhouden om nieuwbouw te plegen op groene plekken in de stad. Het locatieonderzoek voor een nieuwe school kan van start, mét daarin locatie ’t Hof en zónder enige garantie voor behoud van het groen in Vlaardingen.

Jan van der Kolk, woordvoerder van de Vrienden van ’t Hof, zei met gemengde gevoelens terug te kijken op de raadsvergadering. ‘Het viel ons tegen dat D66 zo hardnekkig vasthoudt aan nieuwbouw in het groen en dat het CDA, de partij van het rentmeesterschap, dat blijft steunen. Ook begrijpen we niet waarom lokale partijen als Stadsbelangen en Beter voor Vlaardingen niet opkomen voor de weinige natuur in onze stad. Maar de omslag bij GroenLinks is het belangrijkst. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat het college nieuwbouw in ’t Hof nog zal kunnen doorduwen. De combinatie van brede onrust onder de bevolking, een morrende raad en het wegvallen van de steun van een coalitiepartij maken de politieke risico’s voor het college inmiddels wel héél groot.’ 

Noot
Maandag 6 februari is een snoeiploeg van de gemeente gestart met het terugsnoeien van het groen rond “De Ruytenburcht”, tot op millimeterhoogte. Fijn voor het bepalen van de natuurwaarde van het gebied…de kleine vogeltjes zoeken wel een ander plekje of misschien ruimtelijk inzicht op de locatie waar mogelijk in de toekomst voor rekenmeesters ieder vierkante centimeter telt…..of was het nu gewoon een ongelukkig moment na vorige week, wat nu eenmaal op de planning stond.

08-02-2023