In Oeverbos opgewekte energie uit zon en wind

Gemeente Vlaardingen start pilot

Gemeente Vlaardingen start pilot

VLAARDINGEN - De gemeente Vlaardingen start 1 januari 2024 een pilot met lokaal opgewekte energie. Bij deze pilot zal voor de elektriciteit voor de gemeentelijke organisatie gebruik worden gemaakt van elektriciteit, die lokaal is opgewekt met de nieuwe windturbines van Oeverwind Vlaardingen in het Oeverbos. De pilot moet inzicht geven of deze manier van inkopen voor de gemeente een beter alternatief is dan de huidige traditionele manier van inkopen van energie.

Deze nieuwe manier van inkopen wordt lokale zelflevering genoemd en komt tot stand door tussenkomst van een energy service provider met een digitaal handelsplatform. Het voordeel van dit digitale platform is dat de gemeente efficiënter gebruik kan maken van de elektriciteit die zij zelf opwekt met zonnepanelen op de gemeentelijke panden. Daarnaast maakt deze manier van werken het mogelijk dat de vraag naar elektriciteit slim wordt afgestemd op de beschikbaarheid van de elektriciteit die lokaal wordt opgewekt uit wind en zon. Hiermee wordt onbalans voorkomen en wordt het elektriciteitsnet minder belast. 

Overbelasting voorkomen
Wethouder Kegel (Energietransitie) is blij met de samenwerking met Oeverwind Vlaardingen, het coöperatieve windpark van het Vlaardings Energie Collectief (VEC) en De Windvogel: “Wij hopen met deze pilot Vlaardingse bedrijven en instellingen te inspireren om ook op deze manier hun elektriciteit lokaal in te gaan kopen. Hoe meer afnemers meedoen, hoe beter vraag en aanbod in dit lokale energiesysteem op elkaar kunnen worden afgestemd.

Op deze manier kunnen we niet alleen besparen op de energierekening, maar kunnen we ook met elkaar voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk wordt overbelast. Gelet op de elektrificatie van de maatschappij is dit een voorwaarde om woningbouw, economische groei en toenemende duurzame mobiliteit van voldoende elektriciteit te kunnen voorzien.” Ook Ada Pellearts van het VEC is enthousiast over de pilot. “Wij zien dit als de energietoekomst voor Vlaardingen; energie voor en door Vlaardingers. Mooi dat we als Vlaardings Energie Collectief hieraan kunnen bijdragen.”   

‘Lokaal voor lokaal’
Volgens Oeverwind Vlaardingen sluit de samenwerking met de gemeente naadloos aan op haar visie op een toekomstbestendig slim energiesysteem, waarbij ‘lokaal voor lokaal’ het uitgangspunt is. “Met deze samenwerking kunnen de gemeente en bedrijven dichtbij het windpark profiteren van onze lokaal opgewekte duurzame groene stroom.” De gemeente op haar beurt ziet lokale zelflevering als een belangrijke voorwaarde om de wettelijke doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Zo moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% zijn teruggedrongen en moet in 2050 voor 100% gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energie. 

valuatie pilot
De gemeentelijke pilot beslaat een beperkt aantal aansluitingen met een geschatte elektriciteitsvraag van 500.000 kWh. Dit is goed voor ongeveer 8% van het totale energieverbruik van de gemeentelijke organisatie. Medio 2024 evalueert de gemeente de pilot. Als de pilot succesvol verloopt, stapt de gemeente per 1 januari 2025 met een nog groter deel van de aansluitingen, of volledig, over op deze nieuwe manier van inkopen van lokaal opgewekte elektriciteit. Hiermee draagt dit project bij aan het realiseren van de ambities uit het stadsprogramma Nieuwe Energie. Vlaardingen is een van de eerste gemeentes in Nederland die een deel van haar energiebehoefte invult met lokale zelflevering.

Fotografie
Maarten Roukema

29-11-2023