Vrienden van ’t Hof opgelucht: 'Andere locatie scholen!'

Gemeente Vlaardingen haalt bakzeil

Gemeente Vlaardingen haalt bakzeil

Het gemeentebestuur maakt pas op de plaats met de plannen voor de bouw van een school in ’t Hof. Het huidige traject wordt gestopt, in plaats daarvan komt er een stadsbreed onderzoek naar geschikte plekken om basisscholen onder te brengen.

Jan van der Kolk, woordvoerder van de Vrienden van ’t Hof, reageert opgelucht op het nieuws. ‘Wij kwamen een paar weken terug fel in verweer tegen plannen voor nieuwbouw in het stadspark. We vonden dat een slecht plan en daar hadden we sterke argumenten voor. Maar eerlijk is eerlijk: we hebben alle ruimte gekregen van college en raad om die argumenten ook naar voren te brengen. En onze zorgen zijn serieus genomen.’

Na een inspraakavond en een commissievergadering, beiden druk bezocht, beloofde verantwoordelijk wethouder Koen Kegel (D66) eind vorige week de bezwaren van omwonenden zo snel mogelijk in het college te bespreken. Dinsdag bleek het al zover.

Het stadsbestuur kondigt ‘een nieuw en stadsbreed locatieonderzoek voor basisonderwijs’ aan, in de eerste helft van 2023. Het lopende traject naar de haalbaarheid van bouw op Hofsingel 82-84 wordt stopgezet. Wel wordt die locatie ‘mogelijk meegenomen’ in het nieuwe locatieonderzoek, zo laat het gemeentebestuur weten.

‘Daar maken wij ons geen zorgen om’, zegt Van der Kolk. ‘Wij zijn er volledig van overtuigd dat een goed onderzoek zal uitwijzen dat die locatie ongeschikt is. Geen bouw in ’t Hof! Wel willen we graag meedenken met het college. Daarom gaan wij goeie burgerinitiatieven ontwikkelen voor die locatie. Ons streven is vergroening.

We beseffen dat het stadsbestuur voor een razend ingewikkelde puzzel staat bij het vinden van geschikte plekken voor basisscholen. Groen is belangrijk, maar onderwijs ook! Ik hoop dat alle Vlaardingers, en ook de bewoners van de Oostwijk, daaraan een constructieve bijdrage zullen leveren.’

05-10-2022