Gemeente Vlaardingen en politie versterken samenwerking

Gemeente Vlaardingen en politie versterken samenwerking

Op maandag 17 oktober hebben John van Dam, teamchef politie basisteam Waterweg en burgemeester Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen het handhavingsarrangement getekend. In dit handhavingsarrangement staan afspraken om de samenwerking tussen beide partijen te verbeteren.

Gemeentelijke handhaving is al jaren sterk in ontwikkeling. Het takenpakket wordt steeds breder, de verwachtingen liggen hoger waardoor de positie in de stad blijft veranderen. Ditzelfde geldt voor de politie. Zij hebben te maken met een groeiende complexiteit in het werk. Thema’s als georganiseerde criminaliteit, ondermijning en cybercriminaliteit staan vaker centraal. Een nog betere samenwerking tussen de gemeentelijke handhavingsorganisatie en de politie is een belangrijk speerpunt om de bovengenoemde thema’s effectief te kunnen aanpakken.

Burgemeester Bert Wijbenga: “In de afgelopen jaren zijn de Boa’s in Vlaardingen stevig versterkt in aantal en in kwaliteit en uitrusting. Natuurlijk was er al een belangrijke samenwerking, maar dat wordt nu benadrukt en uitgebreid. Afspraken over wie welke rol heeft bij gezamenlijke controles bijvoorbeeld en over wanneer we elkaar kunnen inschakelen. De goede samenwerking  tussen politie en Boa’s is van direct belang voor de Vlaardingers, omdat we daarmee beter kunnen presteren op leefbaarheid en veiligheid. Samen doen we er alles aan om de veiligheid én het veiligheidsgevoel in Vlaardingen te verbeteren.”

Concrete afspraken
Samenwerking en communicatie zijn de belangrijke thema’s in het handhavingsarrangement. In het arrangement staat bijvoorbeeld dat de Boa’s van de gemeente en de politie wekelijks een gezamenlijke briefing hebben.

In Vlaardingen werken wijkagenten en wijkboa’s; zij gaan vanaf nu maandelijks in overleg over de aandachtspunten in hun wijk. In Vlaardingen is afgesproken dat als de situatie er om vraagt, een Boa een noodhulpmelding kan maken die door de politie opgepakt wordt als assistentie collega en direct wordt opgevolgd. Ook kan de politie ondersteuning vragen van de Boa’s als dat nodig is.

Fotografie
Angelique van Woerkom

18-10-2022