Gemeente Vlaardingen doet mee aan Orange the World 2022

Gemeente Vlaardingen doet mee aan Orange the World 2022

Vlaardingen is #medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleuren van 25 november t/m 10 december de Grote Kerk en het gebouw van stichting Elckerlyc oranje en wappert de Orange the World vlag op het Stadhuis.

In Vlaardingen wordt op meerdere momenten aandacht gevraagd voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Samen met de stichting Kracht voor Vrouwen Vlaardingen en de Soroptimisten Beneden Maas worden de volgende activiteiten en acties gedaan:

* Officiële opening op 25 november door wethouder Jacky Silos om 10.00 op het stadhuis.
* Orange-lint-wandeling op 1 december. Verzamelen om 18:30 uur bij de Aeolus molen, start wandeling 18:45 uur, aankomst op het Stadhuis 19:30 uur. Aanmelden hiervoor is niet nodig.
* Er wordt gebruik gemaak van het inspreekrecht op 1 december.
* Er volgt een themapagina in het Gemeentenieuws in Groot Vlaardingen met interviews met de directeur bestuurder van stichting Elckerlyc en 2 vertegenwoordigers van de stichting Kracht voor Vrouwen en de soroptimisten.

Jaarlijkse Orange the World campagne
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. De campagne duurt tot 10 december, en de tussenliggende dagen zijn de wereldwijde ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’.

In Nederland doet inmiddels een overgrote meerderheid van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne, bijvoorbeeld door een gebouw oranje uit te lichten of de Orange the World vlag uit te hangen, en door in de gemeenteraad, provinciale staten en lokale samenleving extra aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Thema 2022: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen
In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken over grensoverschrijdend gedrag.

Actieperspectief: Ik ben #medestander
Tijdens de Orange the World campagne wordt iedereen uitgenodigd om onderdeel van de oplossing te worden als medestander in de strijd tegen geweld. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij of zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als individu, als professional, als vriend, teamgenoot, buur of collega. Mensen die medestander zijn krijgen een speciale nieuwsbrief met allerhande praktische tips over wat je kunt doen in je dagelijks leven om geweld en intimidatie tegen vrouwen te helpen voorkomen en stoppen.

Achtergrondinformatie
Aan de Orange the World campagne doen meer dan honderd landen mee. De aftrap is is op 25 november en eindigt op 10 december. Dit zijn de '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen.

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is sinds 2014 een vast onderdeel van Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen. In Nederland wordt sinds 2016 deelgenomen aan de campagne.

De coördinatie van de campagne in Nederland is in handen van UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. In 2022 zijn ook de VVAO, Inner Wheel, YWCA en Veilig Thuis aangesloten als officiële samenwerkingspartners. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met Emancipator.

Een kaart van Nederland met deelnemende gemeenten en provincies is te vinden op de website: orangetheworld.nl/acties-2022 Daar zijn ook de activiteiten van maatschappelijke organisaties rond the Orange the World campagne opgenomen. Op de website kan ook antwoord op veelgestelde vragen gevonden worden: orangetheworld.nl/over-de-campagne/veelgestelde-vragen/

Nationale coördinatie Orange the World campagne
* UN Women Nederland is de Nederlandse tak van UN Women, de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. UN Women Nederland vraagt aandacht en werft fondsen voor het werk van UN Women wereldwijd; vanuit 60 veldkantoren worden projecten ingezet in 90 landen.
* De Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao heeft 72.000 leden in 121 landen. Soroptimisten zetten zich in om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren.
* Zonta maakt zich sterk voor gendergelijkheid. Vanuit 1.133 clubs, verspreid over 62 landen, zetten Zontians zich in voor gelijke rechten, gelijke kansen en een betere wereld voor meisjes en vrouwen.

Officiële samenwerkingspartners
* VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.
* Inner Wheel Nederland heeft een netwerk van verbonden, sociaal bewogen en internationaal betrokken leden. Met clubs in meer dan 100 landen verdeeld over 5 continenten opereren zij onder het motto “met elkaar, voor elkaar en voor anderen”.
* YWCA is een wereldwijde beweging die zich in meer dan honderd landen inzet voor de rechten, empowerment en leiderschap van vrouwen en meisjes van verschillende leeftijden, culturen, achtergronden en religies. Met als doel hun leven en daarmee de wereld ten goede te veranderen.
* Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die met (een vermoeden van) geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken krijgt. De 25 regionale Veilig Thuis-organisaties werken voortdurend met elkaar aan de verbetering van de kwaliteit van hun werk. Daartoe hebben zij zich verenigd in het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Veilig Thuis is 24/7 gratis en anoniem bereikbaar via 0800-2000 of via de chat op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur via www.veiligthuis.nl.
* Emancipator betrekt mannen en jongens bij emancipatie en gendergelijkheid, door te werken aan het veranderen van de maatschappelijke normen voor mannen en mannelijkheid rond verschillende thema’s: geweld & veiligheid, arbeid & zorg, gender & diversiteit, en relaties & seksualiteit.

18-11-2022