Gift van € 25.000 verbleekt rode cijfers

Gemeente redt Winterterras

Gemeente redt Winterterras

Het college van B&W heeft met de hand over het bestuurlijke hart gestreken om het financieel tekort van € 25.000, dat het Winterterras afgelopen december en januari heeft opgebouwd, een neutraal aanzien te geven. Het betreft een incidentele beschikking.

We spraken met voorzitter Ilco van der Bie van Stichting Winterterras. Die belde vanaf vliegveld Schiphol. Niet om het land te ontvluchten vanwege het negatief resultaat, maar omdat hij aan het begin stond van een midweekse zakenreis.

Uitleg
Ilco van der Bie: ‘Het tweede Winterterras is, net als de eerste editie, goed bezocht. Daaraan schort het niet. Ook waren de bezoekers blij met de opzet en was de waardering hoog. De financiële tekorten komen voor een deel v voort uit een tegenvallende horeca-omzet. Uitbater Hart van Vlaardingen treft geen blaam. Het komt omdat de mensen nu eenmaal minder te besteden hebben. Daardoor werd minder vaak de gang naar de toog ingezet en dus minder besteld. We kunnen bezoekers niet dwingen om meer te consumeren.

Tel daarbij op dat we het met beduidend minder vrijwilligers moesten doen. Ze waren, zeg maar, minder vrijblijvend. Oftewel: we moesten inhuren (*). Ook moest er een ijsmeester worden ingehuurd om de kwaliteit van het ijs optimaal te houden. Zonder goed ijs is het slecht schaatsen. Omdat we, ondanks de subsidie van € 80.000,00, tegen sterk gestegen kosten aanliepen eindigde dit maandlange feest met een financieel gat.

Een andere “prijspakker” was de beveiliging. Dat onderdeel is in prijs harder gestegen dan de inflatie. Dat scheelt ook aanzienlijk. Omdat de prijzen aan uitgavezijde opliepen en die aan de inkomstenkant tegenvielen was het eindresultaat negatief. We hebben de gemeente gevraagd om een douceurtje van € 25.000,00 en die kregen we gelukkig ook.

Dat de horeca de eerste zaterdag nogal aan de trage kant was, dat hebben we samen met Hart van Vlaardingen, direct aangepast. Nu was het die dag met De Vaart als geslaagde muzikale publiekstrekker dan ook erg druk. Maar aan lange rijen hebben we geen boodschap.

Binnenkort volgt het accountantsrapport. Als dat is goedgekeurd gaan we vrolijk verder naar december, want een Winterterras III moet er komen. Het enthousiasme is te groot om dit “ijselijke” feest nu maar in de koelkast te zetten en te wachten op financieel/economisch beter tijden.’

Op de achtergrond klinkt de onpersoonlijke speaker van Schiphol. ‘Ik moet gaan,’ zegt Ilco van der Bie, ‘mijn vlucht naar Finland wordt omgeroepen. Het is boarding time.’ Op onze vraag of hij wel zijn very colourful trui bij zich heeft, luidt het antwoord: ‘Tuuttuuttuut.’ Helsinki in het voorjaar kan nog altijd flink koud zijn. Maar dient misschien als bakermat voor een noordelijker variant.

Gemeente Vlaardingen
Desgevraagd benadrukt de gemeente de eigen verantwoordelijkheid van de organisatoren met betrekking tot de financiën van het Winterterras. Toch is besloten tot eenmalige geldelijke ondersteuning om faillissement van Stichting Winterterras te voorkomen. Dit omdat de gemeente vindt dat het ijsfeest van grote toegevoegde waarde is en het behouden dient te blijven. Voor volgend jaar moet een sluitende begroting komen.

Of het relatieve debacle ook bestuurlijke consequenties krijgt is onbekend. En als de economie zich niet hersteld wordt het een jaar van begroten met een andere insteek. Zoveel is duidelijk.

Noot
(*) Of er contact is geweest met Renske Verbeek van de Stadsgehoorzaal, die voor het Zomerterras altijd een ruime hoeveelheid vrijwilligers weet op te trommelen is onbekend. Ook ongewis is of zij zelf en vrijwillig heeft aangeboden de nood op dit punt te lenigen.

Tot slot
Ilco van der Bie kennende, hij is een vechter, zal hij er alles aan doen om met het Winterterras uit het financiële dal te klimmen.

12-04-2023