Gratis begeleiding en maximaal 2000 euro investeringssubsidie

Gemeente begeleidt 10 huishoudens op weg naar aardgasvrije woning

Gemeente begeleidt 10 huishoudens op weg naar aardgasvrije woning

De gemeente Vlaardingen is op zoek naar 10 enthousiaste woningeigenaren, die hun woning energiezuiniger willen maken, onder meer door afscheid te nemen van het aardgas. Belangrijk is dat geïnteresseerde woningeigenaren bereid zijn om alle ervaringen te delen met de gemeente en geïnteresseerde inwoners. Deze ervaringen helpen de gemeente om te komen tot een succesvolle aanpak voor het aardgasvrij maken van Vlaardingen in 2050. In ruil voor het delen van hun ervaringen ontvangen deelnemers aan de pilot gratis begeleiding en een interessante investeringssubsidie.

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2050 bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij zijn. “Voor Vlaardingen betekent dit dat we tot 2030 jaarlijks gemiddeld 1.200 woningen en 140 utiliteitsgebouwen moeten aanpakken om over een kleine 30 jaar volledig aardgasvrij te zijn. Dat hebben wij dan ook als ambitie benoemd in het stadsprogramma Nieuwe Energie,” aldus wethouder Koen Kegel. “Om als gemeente onze inwoners zo goed mogelijk te kunnen helpen bij de overstap naar een aardgasvrije woning, willen wij leren van de ervaringen van Vlaardingers die daarmee aan de slag willen. Daarom starten wij deze pilot. De ervaringen van de deelnemers aan deze pilot, gaan ons straks helpen om ervoor te zorgen dat heel Vlaardingen kan overstappen naar betaalbare, duurzame vormen van energie.”   

Professionele begeleiding
De gemeente draagt bij de pilot zorg voor een professionele begeleiding. Een energiedeskundige helpt de deelnemers om voor hun woning te bepalen wat de beste oplossing is om van het aardgas te kunnen. Daarnaast begeleidt deze deskundige de deelnemers bij de uitvoering. 
Concreet ontvangen de deelnemers aan de pilot het volgende:

* Uitvoeren van een scan van de woning
* Opstellen van een plan van aanpak voor aardgasvrij wonen voor de woning (onder meer aanpassingen aan de schil van de woning (vloeren, muren, dak), warmteafgiftesysteem, warmte-installaties en ventilatie)
* Aanvragen van offertes
* Helpen bij selectie van aannemer
* Begeleiding bij de uitvoering
* Controle na oplevering

Deze begeleiding vertegenwoordigt een waarde van 1.500 tot 2.000 euro.

Investeringssubsidie
Naast de professionele begeleiding biedt de gemeente de deelnemers een investeringssubsidie van 50% van hun investering tot een maximum van 2.000 euro als zij de maatregelen om van het aardgas af te gaan daadwerkelijk uitvoeren.

Wat verwacht de gemeente van u?
Wat de gemeente terugvraagt voor de investering in begeleiding en de investeringssubsidie is dat de deelnemers aan de pilot hun ervaringen op weg naar een aardgasvrije woning met de gemeente delen. Daarnaast moeten de deelnemers bereid zijn om na realisatie hun woning tijdens een ‘Duurzame open huizen route’ open te stellen voor geïnteresseerde Vlaardingers. Deze ervaringen zijn immers ook voor hen goud waard.

Aanmelden
Vlaardingers die in aanmerking willen komen voor deelname aan dit aardgasvrije huizen project moeten in een bondige motivatie uitleggen waarom zij graag meedoen. Een groep bewoners mag zich ook samen opgeven. Daarbij moeten zij in ieder geval op de volgende vragen ingaan:

* Geef een korte omschrijving van uw woning (adres, bouwjaar, aantal m2, mate van isolatie)
* Waarom wilt u uw woning op relatief korte termijn van het aardgas af hebben?
* Wat heeft u (mogelijk) al ondernomen om dit te realiseren?
* En wat heeft u mogelijk al wel gepland, maar nog niet uitgevoerd? 
* Wat vindt u er lastig aan?
* Welke suggesties heeft u om uw ervaringen, die dit project oplevert, te delen met de gemeente en met medebewoners van Vlaardingen?

Inschrijven kan via het aanmeldformulier. De deadline voor het inschrijven is 12 juni. Een deskundige jury beoordeelt alle aanvragen. Uiterlijk 30 juni krijgen inwoners bericht of zij mee mogen doen met de pilot.

10-05-2023