Gemeente maakt stads rondje op 1 januari

Gelukkig nieuwjaar?

Gelukkig nieuwjaar?

In een vlugschrift wenst het college van B&W de leden van de raad een goed nieuwjaar. De nadruk ligt aanvankelijk op Vlaardingen 750 en wat we allemaal samen kunnen doen. Belangrijkste echter is het verloop van de jaarwisseling in Vlaardingen.

Algemeen
Samen met onze partners van de politie, brandweer (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), Irado, Minters en DCMR hebben we ook dit jaar weer de nodige voorbereidingen getroffen om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Dit jaar mochten we ons weer voorbereiden op een jaarwisseling zonder de beperkingen van afgelopen twee jaar. Onze inwoners hebben opnieuw volop kunnen genieten van sfeervolle feestdagen en elkaar. Zo heeft op het parkeerterrein aan de Broekweg een evenement plaatsgevonden met muziek en een vuurkorf.

Ik Bart Bikkers ben zelf een rondje door de stad gereden en ik heb gezien dat het, op enkele incidenten na, vooral feestelijk was in Vlaardingen. De hulpdiensten hebben minder inzetten gehad en er was een prima sfeer onder de Vlaardingers.

Politie
In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling heeft de politie met diverse acties ingezet op het van straat halen van illegaal vuurwerk. In de nacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022 heeft de politie in de gehele regio weer veel meldingen gehad. In Vlaardingen ging het om zo’n 15 meldingen, vooral over (vuurwerk)overlast.

En ook dit jaar hebben politie en brandweer weer samen opgetrokken in een Multi Surveillance Team (MST). Dit team doet een eerste verkenning bij een incident en bepaalt welke inzet nodig is en of dit veilig kan.

De nacht is verlopen zonder grote incidenten. Op locaties waar we andere jaren veel overlast ervaarden was het deze keer gelukkig rustiger. Helaas heeft de ME wel twee keer moeten ingrijpen in de Westwijk, waarbij twee mensen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Ook werd een boete uitgedeeld voor overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening.

VRR
In Vlaardingen was opnieuw een decentrale meldkamer ingericht om de centrale meldkamer in Rotterdam te ontlasten. Beide meldkamers hebben een drukke nacht gehad. In  Vlaardingen zijn 40 meldingen geweest, waarbij de brandweer 23 keer heeft moeten uitrukken. Het ging onder andere om een autobrand en een klein brandje op een balkon van een woning.

In haar persbericht meldt de VRR dat de meeste meldingen in de regio betrekking hadden op kleine buitenbranden en containerbranden. Het aantal incidenten is regionaal voor de derde keer op rij lager dan voorgaande jaarwisselingen.

Gemeente
De medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen dagen extra aandacht gehad voor 
vuurwerkoverlast en het weghalen van kerstbomen en ander afval in de buitenruimte. Hierbij hebben we ook weer mensen van het SUS-team ingezet, zodat we meer ogen en oren op straat hadden. Ook de kinderen in onze stad hebben hun steentje bijgedragen door mee te doen aan de inzamelingsactie. Per ingeleverde kerstboom krijgen zij hiervoor € 0,50 en een speciale kanskaart.

De collega’s van Toezicht & Handhaving hebben op 31 december veel aandacht gehad voor overlast van jongeren en het afsteken van vuurwerk. Hierbij was het vooral onrustig in de Holy. Ook is hierbij illegaal vuurwerk in beslag genomen en zijn er jongeren doorverwezen naar Halt.

Vanochtend is een start gemaakt met het schoonmaken van de stad en het inventariseren van de schade. Hieruit blijkt dat er 9 prullenbakken met bijbehorende afsluitkleppen, 10 verkeersborden en 3 bushokjes zijn vernield. Ook zijn er 2 kolkdeksels teruggeplaatst nadat deze waren verdwenen. Het voorlopige schadebedrag voor de gemeente loopt hiermee op tot ca € 10.800,-. Wat opvalt is dat er verspreid over Vlaardingen minder rommel en schade is dan voorgaande jaren. Wel ligt er veel afval naast de afgesloten containers.

Tot slot
We zijn dit feestjaar goed begonnen met elkaar! Ik wil iedereen bedanken die daar een mooie bijdrage aan heeft geleverd en zeker ook de inwoners die het in Vlaardingen Doen! Ik wens iedereen het allerbeste voor 2023 en laten we er samen een feestelijk jaar van maken.

Persoonlijk
Dat de jeugd niet enkel openbaar bezit tot hun kennelijk onverzadigbare vernieldrang rekent werd De Vlaardinger op 1 januari vroeg weer duidelijk. Met veel geweld is de tuindeur ingetrapt. Bedankt voor deze blijk van eerbied voor andermans bezit.

02-01-2023