Geen vreugdevuur tijdens jaarwisseling in Vlaardingen

Geen vreugdevuur tijdens jaarwisseling in Vlaardingen

In 2018 is besloten om geen ontheffing meer te verlenen aan vreugdevuren. Ook de aanvraag van dit jaar heeft het college van burgemeester en wethouders geweigerd.

Hieraan ligt ten grondslag dat het maken van een vuur bij wet verboden is vanwege de gevaren die dit met zich meebrengt. Dit gevaar is met geen maatregel weg te nemen. Het maken van een vuur op de openbare weg is niet alleen in strijd met de Wet Milieubeheer en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), maar kan ook leiden tot overlast op straat en verstoring van de openbare orde. Tijdens een jaarwisseling is er zelfs een verhoogd risico op verstoring van de openbare orde. Het besluit om de vreugdevuren niet langer toe te staan is niet lichtzinnig genomen.

Hier is uiteraard een belangenafweging aan vooraf gegaan, waarbij het algemeen belang van het beschermen van de openbare orde en veiligheid is afgewogen tegen het persoonlijk belang van organisatoren om een vreugdevuur te organiseren.

12-10-2021