'Geen bebouwing in 't Hof!'

Interview met Jan van der Kolk van Vrienden van ‘t Hof

Namens de Vrienden van ’t Hof verzet Jan van der Kolk zich tegen nieuwbouw op de
weinige groene plekken die Vlaardingen telt.

'Geen bebouwing in 't Hof!'

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen september zei SP-raadslid Arnoud Hoekstra dat niemand in de gemeenteraad het collegeplan om een school neer te zetten in ’t Hof een goed idee vond. Het college heeft dat plan ook teruggetrokken. Wat is dan nu nog het 
probleem?

Van der Kolk: ‘Dat plan is mede afgeschoten omdat het onderzoek zeer slecht bleek. Maar 
inmiddels loopt een nieuw onderzoek waar locatie ’t Hof gewoon weer meedoet. Natuurwaarden hebben de vorige keer geen enkele rol gespeeld. En het is maar de vraag of 
dat nu wel zo zal zijn.’

Er moet natuurlijk wel plek voor scholen zijn…. 
Natuurlijk! Vertel mij wat: ik sta al mijn hele leven voor de klas. Maar waarom zouden we
moeten kiezen tussen onderwijs en groen!? Juist in deze tijd, waarin groen en biodiversiteit 
zó centraal staan…

Een school gaat enkele tientallen jaren mee. In die tijd reserveer je geld én grond voor een 
nieuwe school. En dan natuurlijk niet in je stadspark of op een van de weinige andere 
plekken met natuurwaarde die Vlaardingen telt.
Het college zegt dat de bouwplannen voor ’t Hof héél groen waren… Ten eerste wordt een park nooit groener als je er een gebouw in zet. En ten tweede: waar zijn die groene plannen dan? We hebben alle relevante stukken opgevraagd in het kader van de Wet Open Overheid (WOO). Daarin zat een massastudie voor een schoolgebouw van twee verdiepingen en een artist impression van drie grote woontorens in het park. Daar was helemaal niks groens aan hoor.

Verder hebben we geen bouwplannen gezien. Waren die er toch, dan heeft het college de 
wet overtreden. Want ze horen volgens de WOO álles te overleggen.

Jullie hebben een burgerinitiatief voor de locatie. Wat houdt dat in?

Wij stellen voor om de locatie te vergroenen en te behouden voor maatschappelijke 
activiteiten, zoals dat ook in het bestemmingsplan staat. De stadslandbouw en Maaltijden op Maandag willen graag op deze locatie blijven. Aanvullend kan de locatie worden gebruikt 
voor een combinatie van activiteiten: een opslagruimte voor de dierenweide, natuur- en 
milieueducatie, een leerwerkplaats voor jongeren en een uitvalsbasis voor de organisatie 
van het Zomer- en Winterterras. 

Veel raadsleden hebben gezegd de kaders te willen stellen voor het onderzoek naar de 

bouwlocaties dat nu loopt. Hebben de Vrienden van ‘t Hof daar vertrouwen in?
We waren onder de indruk van de urgentie die we in september voelden bij vrijwel alle 
gemeenteraadsfracties. Het hart zit op de goede plek en iedereen erkent het belang van 
groen. Maar het wordt spannend, voor de motie over de bescherming van het groen zijn ook 
coalitiepartijen nodig. En die vinden het vaak moeilijk om tegen de eigen wethouder in te 
gaan. Maar de raad is toch echt de baas. Dus ik heb hoop.

Als de gemeenteraad er donderdag 2 februari toch níet voor kiest om het groen te 
beschermen, is dan alles verloren?
Dan zitten we in een heel nare situatie. Meer dan 1300 Vlaardingers hebben de petitie tegen 
bouw in ’t Hof getekend. Nu al hoor ik van veel mensen dat ze een advocaat willen inschakelen. Dat snap ik wel, want de gemeente heeft in dit traject veel fouten gemaakt,  dus bewoners hebben een sterke zaak. Voor bouw in het ’t Hof moet bijvoorbeeld het 
bestemmingsplan worden gewijzigd, en dat staat open voor bezwaar. Nou, reken maar op 
een tsunami aan bezwaarschriften. Dat moeten we toch niet willen!?

Onze kinderen hebben scholen én groen nodig om gezond en goed op te kunnen groeien. 
Daar gaan we niet tussen kiezen. En dat hoeft ook niet, zolang we maar samenwerken, 
gemeente en bewoners.

01-02-2023