Gaan inwoners van Vlaardingen het de komende tijd nog wel redden?

CU/SGP stelt vragen

Door stijgende prijzen voor huur, levensmiddelen en energie dreigen veel huishoudens in financiële problemen te komen. Dagelijks valt in de media hierover te lezen. In de Tweede Kamer is het een actueel onderwerp en diverse experts geven hun mening en adviezen. Bereidt Vlaardingen zich al voor op wat komen gaat?

Gaan inwoners van Vlaardingen het de komende tijd nog wel redden?

De CU/SGP wil graag van het college weten welke maatregelen er getroffen kunnen worden in samenwerking met wooncorporaties en energiebedrijven.

1. Welke actie onderneemt het college om met name de minder draagkrachtige inwoners van Vlaardingen vooraf hulp te bieden om de diverse forse prijsstijgingen van primaire levensbehoeften zo goed mogelijk op kunnen vangen?

2. Op welke manier helpt het college haar inwoners om op een andere en zuiniger manier met het energieverbruik om te gaan?

3. Zijn bij het college de huishoudens bekend die in slechte en minder goed geïsoleerde huurwoningen wonen?

4. Is het college bereid om met de verschillende wooncorporaties (groot en klein) in overleg te gaan om te bespreken geen huurverhoging door te voeren bij woningen die momenteel geen redelijke isolatiewaarde (energielabel C) hebben?

5. Is het college bereid om met de woningcorporaties een versnelde energietransitie te bespreken, waarbij afspraken worden gemaakt zoals :

Elk huurhuis dat van bewoner wisselt, krijgt direct een update (tot bijvoorbeeld label C), voordat de woning opnieuw verhuurd wordt of andere maatregelen om wooncomplexen sneller naar een energielabel C of hoger te brengen?

6. Is het college bereid om met de energiebedrijven in gesprek te gaan voor het compenseren van huishoudens, die in de knel komen door de stijgende energieprijzen en slecht geïsoleerde woningen?

7. Wil het college met energiebedrijven bespreken er op toe te zien dat huishoudens in een vroeg stadium gewaarschuwd worden wanneer hun energierekening omhoog gaat, zodat deze bewoners achteraf niet verrast worden met een hoge naheffing?

8. Is het college bereid om deze gesprekken ook gezamenlijk te voeren met de woningcorporaties en energiebedrijven?

9. Is er al contact gelegd met andere organisaties als scholen, kerken en maatschappelijke instellingen om ideeën te bedenken onze inwoners te helpen in de komende (dure) wintermaanden? Bijvoorbeeld verwarmde recreatiezalen of andere ruimten beschikbaar te stellen voor inwoners of het verzorgen van warme maaltijden, zodat niet iedereen individueel hoeft te koken?

10. Is er overleg met de Voedselbank om te bespreken of zij een plotseling vergrote aanvraag kunnen opvangen en om te overleggen wat de Voedselbank thans nodig heeft en waarin de gemeente kan ondersteunen?

11. Indien de pessimistische scenario’s m.b.t. de beschikbaarheid van het gas uitkomen, heeft de gemeente dan een noodplan voorhanden waarin staat welke acties de gemeente kan/moet nemen voor haar inwoners, organisaties, bedrijven en de gemeente zelf om deze crisissituatie te doorstaan? Zo ja, wilt u dat aan ons doorsturen. Zo nee, waarom niet?

26-08-2022