Geen SP, wel sociaal

Fractie Kerkhof wordt OSV

Fractie Kerkhof wordt OSV

Politiek is immer in beweging en bij beweging horen veranderingen. Fractie Kerkhof, een moraal gedwongen en zelfstandige afsplitsing van de SP, gaat vanaf 16 maart a.s. verder als Onafhankelijk Sociaal Vlaardingen (OSV). Marcel Kerkhof zelf geeft het stokje van lijsttrekker over aan het langst zittende raadslid Ingrid Wijker. Kerkhof heeft het druk met zijn functie bij de NVJ, de vakbond van journalisten en in die functie moet hij waken voor belangenverstrengeling.

Door: Frank Maarleveld & Peter Joore

De voormalige SP-leden zijn in de een krappe termijn durende bestaansgeschiedenis gehuld in een roerige jas. Op 15 november 2019 stapte Arnout Hoekstra op als wethouder na een conflict over het beruchte raadsakkoord. Vrijwel direct bleek dat er meer aan de hand was. Hoekstra, was inmiddels door de landelijke SP gebombardeerd tot Europees lijsttrekker. Zijn raadsleden wisten van niets: het plaatselijke partijbestuur wel. Dit leverde een niet te repareren vertrouwensbreuk op. De lokale SP verdween door de achterdeur. De zittende raadsleden gingen verder als Fractie Kerkhof.

Na uitgebreid overleg besloot Fractie Kerkhof om door te gaan. Dit omdat de overtuiging heerst dat er nog een klus moet worden afgemaakt.

Niet gebonden aan landelijke politiek, vaart Fractie Kerkhof een echte stadskoers. Erop gericht om alle inwoners op het gebied van welvaart, gezondheid en wonen het beste van hun politieke leven te geven. Het beleid gericht op de stad als kwalitatieve plek van leven. Hierbij staan gezondheid, woongeluk en het ruimtegebruik voor sport en recreatie hoger op de to-do-lijst dan voldoen aan landelijke en regionale bouwopgaves. Dat zijn zo twee speerpunten uit het verse verkiezingsprogramma.

Het bewaken van het Sociaal Domein ziet OSV als een ander belangrijk onderwerp. Dat is immers waar de meest kwetsbare Vlaardingers afhankelijk van zijn. OSV voelt zich voorts betrokken bij de middenklasse en werkende armen. In dat kader moet het armoedebeleid worden “opgerekt”.

Ook de wederopbloei van Vlaardingen is een zorg. De stad heeft volgens OSV het maximum qua inwonertal bereikt. Verdichting van de stad maakt deze onleefbaar en de grond onbetaalbaar. Zorg voor sociaal bereikbare koopwoningen is een issue. Geef niet alles zomaar uit handen aan projectontwikkelaars en “zie” maar wat ervan komt, maar koop grond strategisch aan.

Ook met betrekking tot aanpak arbeidsmigratie heeft OSV een duidelijke visie. Buurgemeenten moeten meer samenwerken om opvang en spreiding van arbeidsmigranten beter te regelen. Malafide uitzendbureaus moeten aangepakt, opkopen van woningen voor huisvesting van deze groep dient te worden tegengegaan. 

13-03-2022